NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


NỘI DUNG

  Quyết định tặng bằng khen giảng viên hướng dẫn SV đạt giải Nhất, Nhì GT "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012

  Quyết định:

  Bằng khen Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất:

  Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhì:


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    147,179       1/193