NCKH Cấp Bộ

Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Cấp Bộ


Quyết định tặng bằng khen tập thể xuất sắc trong hoạt động NCKH năm 2012

Quyết định:

Bằng khen:


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  208,079       1/744