Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Phòng ban

  Phòng Đào tạo

    Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3952 778

   BỘ PHẬN QUAN HỆ DN & HỖ TRỢ SINH VIÊN     0251 3951 347

    BỘ PHẬN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM     0251 3952 422

  Phòng Hành chính

    Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3952 138

  Phòng Sau Đại Học 

    Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà B - Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3951 924

  Phòng Tài chính

    Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường ĐH Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3952 033

  Phòng Công tác sinh viên

    Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3952 250

  Khu nội trú sinh viên

    Địa chỉ: Khu phố 4 - Đường Huỳnh Văn Nghệ - P.Bửu Long - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3953 598

  Phòng Quan hệ quốc tế

    Địa chỉ: Dãy nhà C - Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3953 128

  Văn phòng Hiệu trưởng

    Địa chỉ: Tầng trệt, Dãy nhà A, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 02513 951 050

  Phòng Quản trị Thiết bị

    Địa chỉ: Tầng trệt, Dãy nhà C, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 02518 850 595

  Phòng Xây dựng & Cung ứng vật tư

    Địa chỉ: Dãy nhà A, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 8662 444

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

    Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    386,703       1/71