Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Khoa

  Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

    Địa chỉ: Cơ sở 6 - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

    Điện thoại:  0251 3953 442

    Email: hoa@lhu.edu.vn

    Website: https://cee.lhu.edu.vn

  Khoa Kỹ thuật công trình

    Địa chỉ : Cơ sở 1- Tòa nhà C - Tầng trệt

    Điện thoại:  0251 3952 253 

    Email: ktct@lhu.edu.vn

    Website: https://kc.lhu.edu.vn

  Khoa Đông phương

    Địa chỉ: Cơ Sở 3 - Tòa nhà E - Tầng 2

    Điện thoại: 0251 3951 926 

    Email: dongphuong@lhu.edu.vn

    Website: http://dp.lhu.edu.vn

  Khoa Ngôn ngữ Anh

    Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3952 254 

    Email: ngoaingu@lhu.edu.vn

    Website: http://ed.lhu.edu.vn

  Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

    Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng 3

    Điện thoại: 0251 3952 252

    Email: qtkt@lhu.edu.vn

    Website: http://qt.lhu.edu.vn

  Khoa Tài chính Kế toán

    Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà B - Phòng B201

    Điện thoại: 02513 952 923

    Email: tcnh@lhu.edu.vn

    Website: http://tckt.lhu.edu.vn

  Khoa Cơ điện - Điện Tử 

    Địa chỉ: Phòng I2O6 - Cơ sở 6 - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

    Điện thoại: 0251 3951 937 

    Email: codien@lhu.edu.vn

    Website: http://codien.lhu.edu.vn

  Khoa Công nghệ thông tin

    Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng 2

    Điện thoại: 0251 3952 251

    Email: cntt@lhu.edu.vn

    Website: http://cs.lhu.edu.vn

  Khoa Dược

    Địa chỉ: Phòng H106, Cơ sở Dược, trường Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, KP 4, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

    Điện thoại: 0251 3953 131

    Email: duoc@lhu.edu.vn

    Website: http://duoc.lhu.edu.vn

  Khoa Sau đại học

    Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà B - Phòng B105

    Điện thoại: 0251 3951 924

    Email: sdh@lhu.edu.vn

    Website: https://saudaihoc.lhu.edu.vn/

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
    458,016       1/417