Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

  Phòng ban

  Phòng Đào tạo

    Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường ĐH Lạc Hồng, Tòa nhà B, Phòng B101, B102, B103, B104

    Điện thoại: 0251 3952 778; 0251 3953 127; 0251 3952 188

   Bộ phận Quản lý học vụ     0251 3951 481

    Bộ phận Kỹ năng mềm     0251 3952 422

  Phòng Hành chính - Tổ chức

    Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3952138

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

    Địa chỉ: Cơ sở 2 Trường Đại học Lạc Hồng, Tòa nhà D, Phòng D203

    Điện thoại: 0251 8619211

  Phòng Tài chính

    Địa chỉ: Cơ sở 1 Trường ĐH Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3952 033

  Phòng Công tác sinh viên

    Địa chỉ: Cơ sở 2, Tòa nhà D, Tầng trệt

    Điện thoại: 0251 3952 250

  Khu nội trú sinh viên

    Địa chỉ: Khu phố 4, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long,TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251 3953 598

  Phòng Quan hệ quốc tế

    Địa chỉ: Dãy nhà C, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 3953 128

    Email: qhqt@lhu.edu.vn

  Văn phòng Hiệu trưởng

    Địa chỉ: Tầng trệt, Dãy nhà A, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 02513 951 050

  Phòng Thanh tra giáo dục

    Địa chỉ: Tầng trệt, Dãy nhà C, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 0251 8850 970

    Email: thanhtralhu13@gmail.com

  Phòng Quản trị và Cung ứng vật tư

    Địa chỉ: Tầng trệt, Dãy nhà C, Cơ sở 1 Trường Đại học Lạc Hồng

    Điện thoại: 02518 850 595

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
    458,247       1/467