Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

Khoa

1. Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường

Địa chỉ: Cơ sở 6 - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Điện thoại: 0251. 3953442 - 0251. 3951795

Fax: 0251. 3952534

Email: hoa@lhu.edu.vn

Website: http://cee.lhu.edu.vn/

2. Khoa Kỹ thuật Công trình

Địa chỉ : Cơ sở 1- Tòa nhà C - Tầng trệt

Điện thoại:  0251 3952253 

Email: ktct@lhu.edu.vn

Website: http://kc.lhu.edu.vn

3. Khoa Đông Phương

Địa chỉ: Cơ Sở 3 - Tòa nhà E - Tầng 2

Điện thoại:  0251 3951926 

Email: dongphuong@lhu.edu.vn

Websites: http://dp.lhu.edu.vn

4. Khoa Ngôn Ngữ Anh

Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng trệt

Điện thoại:  0251 3952254 

Email: ngoaingu@lhu.edu.vn

Website: http://ed.lhu.edu.vn

5. Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

Địa chỉ: Cơ sở 2 - Tòa nhà D - Tầng 3

Điện thoại:  0251.952252 - Fax : 0251.952534.

Email:  qtkt@lhu.edu.vn

Website:  http://qt.lhu.edu.vn

6. Khoa Tài Chính Kế toán

Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tòa nhà B - Phòng B201
Điện thoại: 02513 952923
Fax : 02513. 952 534

7. Khoa Cơ điện - Điện Tử 

Địa chỉ: Phòng I2O6 - Cơ sở 6 - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Điện thoại: 0251 3951937 

Website: http://codien.lhu.edu.vn

8. Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: Cơ sở 1- Tòa nhà B - Tầng 2

Điện thoại: 0251-3952251 

Email: cntt@lhu.edu.vn

Website: http://cs.lhu.edu.vn

9. Khoa Dược

Địa chỉ: Phòng H106, Cơ sở Dược, trường Đại học Lạc Hồng, Huỳnh Văn Nghệ, KP 4, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 395 3131      
Email: khoaduoc@lhu.edu.vn

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  343,361       2,422