Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

Đoàn thể

1. Công đoàn

Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP Biên Hòa.
Điện thoại: 02513-951046
Email: congdoan.@lhu.edu.vn
Website: http://congdoan.lhu.edu.vn

2. Đoàn - Hội sinh viên

Địa chỉ: Cơ sở 3 - Tòa nhà E - Tầng trệt
Điện thoại: 02513-951957
Email: Doanhoidhlh.@gmail.com
Website: http://doanhoi.lhu.edu.vn

3. Đảng bộ cơ sở

Địa chỉ: Cơ sở 3 - Tòa nhà E - Tầng trệt
Website: http://dangbo.lhu.edu.vn


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  343,361       2,334