Liên hệ

Đại Học Lạc Hồng  »  Liên hệ

Cơ sở Lạc Hồng

Cơ sở 1:
Địa chỉ:
Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3952778
Fax:  0251.3952534
Email: lachong@lhu.edu.vn
Website chính: https://lhu.edu.vn/

Cơ sở 2:
Địa chỉ: Số 15/3B Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 3:
Địa chỉ:  Huỳnh Văn Nghệ, Khu Phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 4:
Địa chỉ: E38 - Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 5 
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở 6
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Cơ sở  7
Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ – KP4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Cơ sở Long Khánh
Địa chỉ: Thích Quảng Đức, KP2, Phường Xuân An, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513 877789

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  362,105       1/257