Tin tức

Chi bộ 8 tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 19/10/2021, tại phòng họp, Cơ sở 1; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Văn Thành vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c Nguyễn Trùng Phương – Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ 8.

Đ/c Bùi Văn Thành được kết nạp là đoàn viên khoa Cơ điện - Điện tử có thành tích học tập tốt, luôn hoàn thành các nội dung công tác được BCH Đoàn – Hội Sinh viên khoa giao. Bản thân tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội cấp trường, khoa. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, cuộc thi công nghệ của khoa, trường đạt nhiều giải thưởng cao.

 

 
Đảng ủy

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,817,561       1/231