Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

NỘI DUNG

    V/v thực hiện Nghị quyết số 11NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát

    VP Đảng ủy trường gửi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

    Kính đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết trên.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,308,934       1/342