Các Đoàn thể

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các Đoàn thể


Công đoàn cơ sở

Công đoàn Cơ sở Tường Đại học Lạc Hồng được thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm 2000 với Ban chấp hành lâm thời do PGS Nguyễn Văn Lẫm làm Chủ tịch. Đến năm 2003, Đại hội đầu tiên của Công đoàn đã được tiến hành. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 với 5 Ủy viên và Chủ tịch là Thầy Diệp Cẩm Thu. Vượt qua bao khó khăn buổi đầu, cùng thăng trầm với Nhà trường, đến nay, Công đoàn đã dần lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích đáng kể, đóng góp cho phong trào Thi đua chung của nhà trường và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá là một Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong hoạt động Công đoàn của các trường ngoài Công lập .

Công đoàn cơ sở Đại học Lạc Hồng đã thực hiện tốt 3 chức năng chủ yếu :

- Chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người Lao động

- Chức năng tham gia quản lý

- Chức năng giáo dục

Ban chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ (2020 - 2025)

TS. Lê Thị Thu Hương - Trưởng khoa

  • Chủ tịch
  • Lê Thị Thu Hương

  • Phó Chủ tịch
  • Đặng Đại Hùng
  •  
  • Địa chỉ liên hệ

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn phòng: Dãy nhà A

Điện thoại: 0251.3951046 - Email: congdoan@lhu.edu.vn - web: congdoan.lhu.edu.vn


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  81,647       1/362