Các Đoàn thể

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các Đoàn thể


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Được thành lập vào năm 1998, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng có khoảng 700 đoàn viên. Thời gian đầu khi mới thành lập, hoạt động của Đoàn trường gặp không ít khó khăn bởi sự non trẻ của mình. Hầu hết cán bộ Đoàn đều là sinh viên mới, thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn. Nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Tỉnh Đoàn Đồng Nai cùng sự nhiệt tình, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn của tập thể, Ban chấp hành Đoàn trường đã tự khẳng định vai trò của mình đối với sự  phát triển phong trào sinh viên trong nhà trường.

Chức năng:
1. Chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, sinh viên thực hiện các hoạt động của Nhà trường; tham gia góp ý, đề xuất các vấn đề liên quan đến sinh viên; giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài trường để thực hiện các chương trình liên quan đến đoàn viên, hội viên, sinh viên.
2. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho sinh viên; phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, sinh viên và tổ chức Đoàn - Hội.

Nhiệm vụ: 

1. Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên trách việc và trực tiếp chịu sự phân công công tác của Hiệu trưởng nhà trường;
2. Văn phòng là đầu mối giúp việc cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên của trường tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn, Hội cấp trên giao trong phạm vi nhà trường đúng Điều lệ của Đoàn, Hội và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng có nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh nhiên cùng với nhà trường định hướng tư tưởng và giáo dục chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động của mình. Trải qua nhiều khó khăn của buổi đầu, đến nay, chất lượng hoạt động của Đoàn trường đã đươc nâng lên rõ rệt với sự phát triển của lực lượng Đoàn viên, sinh viên cũng như sự phong phú của các hoạt động tổ chức hàng năm. Đoàn trường kết hợp với Hội SV thường xuyên tổ chức những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, tạo điều kiện cho các bạn có nơi thể hiện nhiệt huyết sức trẻ. Ví  dụ: Hội trại truyền thống sinh viên, Liên hoan tiếng hát sinh viên, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Tiếp sức đến trường, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng khác như thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ khuyết tật, mồ côi, xây nhà tình thương... các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạt động tổ chức đón tết xa nhà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,...

Trong quá trình hình thành và phát triển, Đoàn trường cũng đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, được công nhận là đơn vị dẫn đầu tiêu biểu trong các phong trào thi đua, được công nhận và đánh giá cao của cơ quan cấp trên như Tỉnh Đoàn Đồng Nai, UBND Tỉnh Đồng Nai, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TW Hội SV Việt Nam,...  

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2024

TS. Lê Phương Trường

  • CN Trương Lê Bảo Trinh
  • Bí thư

Ông Trần Tiến

  •  ThS Trần Tiến
  • Phó Bí thư

TS. Lê Phương Trường

  • CN Cao Phan Quang
  • Phó Bí thư© 2021 Đại học Lạc Hồng
  87,889       1/185