Các Đoàn thể

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các Đoàn thể


Hội sinh viên

Hội sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng có nhiệm vụ gắn kết sinh viên trong trường, kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện nhiệt huyết của sức trẻ. Hội SV trường đã tạo được niềm tin nơi các bạn sinh viên qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT; các hoạt động tình nguyện như chiến dịch Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Hiến máu nhân đạo…
Thời gian đầu khi mới thành lập, Đoàn - Hội SV trường đã gặp không ít khó khăn. Hầu hết cán bộ Đoàn - Hội SV trường đều là sinh viên mới, chưa có kinh nghiệm trong công tác sinh viên. Thông qua các công tác sinh viên trong trường, qua những hoạt động thiết thực với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, cán bộ Đoàn - Hội SV đã từng bước trưởng thành, dẫn dắt phong trào sinh viên trong trường ngày càng tiến bộ, tổ chức Đoàn – Hội ngày càng vững mạnh. Từng bước, Đoàn - Hội SV trường đã khẳng định vị thế của mình và được Đảng ủy nhà trường, BGH nhà trường, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đồng Nai, TW Hội SV Việt Nam đánh giá cao.
Những sinh viên chưa là Đoàn viên, Hội viên sẽ được tạo điều kiện rèn luyện để có cơ hội phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đoàn, Hội. Các bạn có điều kiện tự khẳng định mình bằng việc tham gia vào các hoạt động do Đoàn - Hội do Đoàn trường tổ chức. Đó cũng chính là mục tiêu, trách nhiệm của Đoàn đối với lực lượng sinh viên - lực lượng nòng cốt quan trọng trong nhà trường.

 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ông Trần Tiến

  • ThS Trần Tiến
  • Chủ tịch

TS. Lê Phương Trường

  •  CN Trương Lê Bảo Trinh
  • Phó Chủ tịch

TS. Lê Phương Trường

  • CN Nguyễn Đình Phi
  • Phó Chủ tịch© 2021 Đại học Lạc Hồng
  86,378       1/155