Các Đoàn thể

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các Đoàn thể


Đảng bộ cơ sở

Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng bộ cơ sở của trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Khi mới thành lập, Chi bộ Trường Đại học Lạc Hồng chỉ có 06 đảng viên, trong đó 04 đảng viên là cán bộ trường và 02 đảng viên là sinh viên. 06 đảng viên này đều từ các đơn vị và địa phương khác chuyển về. Hoạt động của Chi bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, Chi bộ, Đảng bộ đã kết nạp được hơn 150 đảng viên và bồi dưỡng hơn 500 đoàn viên trung kiên cho Đảng. Công tác phát triển đảng viên của Chi bộ, Đảng bộ trường đã đào tạo nhiều cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên cho trường và các công ty, xí nghiệp, địa phương ….
 

Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • CN Nguyễn Trùng Phương
  • Bí thư

  • Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thị Thu Lan
  • Phó Bí thư  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  96,158       1/394