Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2005

Tên đội: LẠC HỒNG 1

Năm tham gia: 2005

Chỉ đạo viên: Nguyễn Vũ Quỳnh

Thành Viên

Lớp

Khoa

Niên khóa

Thành Tích

Hồ Viễn Phương

00DCN1

Cơ Điện

2000 - 2005

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2005 với chủ đề "Lửa Thiêng Rực Sáng Trường Thành". Đội tuyển đã vinh dự được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần 3 – 2005.

Nguyễn Bá Thuận

00DCN1

Cơ Điện

2000 - 2005

Phạm Xuân Vũ

00CDT1

Cơ Điện

2000 - 2005

Nguyễn Trí  Khiêm

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Nguyễn Trường Giang

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Mai Ngọc Huy

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Nguyễn Vũ Huy Hoàng

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Tên đội: LHU-2

Năm tham gia: 2005

Chỉ đạo viên: Nguyễn Văn Nhân

Lê Hoàng Anh

01DV1

Điện-Điện Tử

2001 - 2006

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2005 với chủ đề "Lửa Thiêng Rực Sáng Trường Thành". Đội tuyển đã vinh dự được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần 3 – 2005.

Trần Ngọc Quý

01DV1

Điện-Điện Tử

2001 - 2006

Đoàn Phương Quốc

02CDT1

Cơ Điện

2002 - 2007

Đỗ Quốc Thanh

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Đỗ Tuấn Phong

01KC1

2001 - 2006

Giải robocon bằng tay Lạc Hồng lần 1

Robot bằng tay của đội Lạc Hồng 1 đang thi đấu

Robot tự động của đội Lạc Hồng 1 đang thi đấu

Robot bằng tay của đội LHU 2 đang thi đấu

Robot tự động của đội LHU 2 đang thi đấu

Giấy chứng nhận tham gia thi đấu toàn quốc Lạc Hồng 1

Giấy chứng nhận tham gia thi toàn quốc LHU2

Giấy chứng nhận tập thể robocon do ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trao tặng

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  118,276       1/769