Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2012

Tên đội:LH-TMT

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Nguyễn Văn Luận

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Lê Đình Huy

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tô Ngọc Tấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Hoàng Văn Ngọc

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đường Tuấn Anh

07DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Trương Văn Hoài

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Trần Mạnh Khương

08DC112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Tấn Phong

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Hùng

10DC112

Cơ Điện

2010 - 2015

Đặng Nguyên Gia

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Chung

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-ZO2T

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Hoàng Văn Nam

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Cao Thanh Sơn

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Tuấn Vũ

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Bá Cường

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phạm Công Sơn

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Nguyên Sang

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Kim Nhạn

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lê Xuân Hưng

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Bùi Hữu Tín

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Trà Ti Na

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Trần Hữu Trang

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-Z

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Phạm Minh Phú

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Lê Đình Thương

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phan Thành

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trịnh Văn Nghĩa

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Phạm Lê Sang

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Nhựt Rạng

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Nguyễn Ngọc Mai Thanh Mỹ

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Cao Tuyển

09DD111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Trần Quốc Vũ

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lê Nguyễn Hoài Nhơn

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Ngọc Hiền

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-KINGOMEGA

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Lê Thanh Bình

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Hoàng Văn Tới

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Hồ Văn Sơn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Bùi Ngọc Đức

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Anh Tài

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Trần Quang Điền

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Huỳnh Lư Nhân

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Mai Anh Tuấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Quỳnh

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Vòng Thế Sâm

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Chinh

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-FS

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Trần Phan Anh Khoa

Nguyễn Minh Hiếu

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Thanh Hà

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Hữu Trung

09DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Hữu Trí

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Quách Huy Tùng

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đỗ Ngọc Duy

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Khiết

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Phan Thiện Tài

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-NI

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Nguyễn Thiện Tài

Lê Minh Trí

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Duy Phương

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Thanh Dương

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Phạm Văn Tú

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Hồ Lê Trung Hiển

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Quốc Tuấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Quang Cương

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-WAVE

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: La Khải Khải

Nguyễn Thế Vinh

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Sĩ Minh Cường

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Quyền

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Phạm Tiến Dụng

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Tăng Xuân Quy

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Hồ Viết Tiến

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Huỳnh Quốc Huy

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Lý Văn Long

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Vũ Văn Thắng

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Phan Văn Thịnh

10CD112

Cơ Điện

2010 - 2015

Tên đội:LH-FP

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Nguyễn Đình Đại

Trần Kim Cương

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Trương Đăng Khôi

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Tuấn Thảo

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Ngô Công Trưởng

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lý Huy Cường

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phạm Hùng Cường

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lê Duẩn

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phan Văn Thuận

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Tuấn Anh

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lê Ngọc Huy

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Lê Quang Nam

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Hoàng Mạnh Tuấn

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-CACTUS 1

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Nguyễn Văn Thương

Ngô Văn Sẳng

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/4 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Tiến Cường

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Văn Xuân

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phạm Công Quý

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Quang Vũ

09DV111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Phạm Thanh Toàn

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-CACTUS 2

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Đình Đại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và dành chức vô địch tại vòng chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Hữu Trọng

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Văn Hùng

09DV111

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Đào Văn Chương

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Hồ Tấn Hùng

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Tấn Khoa

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Diệp Vũ Minh

10DV111

Điện-Điện tử

2010 - 2015

Tên đội:LH-TNT

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Đinh Thế Hiệp

07CD111

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Nguyễn Văn Hùng

10CD112

Cơ Điện

2010 - 2015

Nguyễn Tấn Phong

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Trứ

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đặng Nguyên Gia

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Vũ Văn Mạnh

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Chung

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Sỹ

08DC111

Cơ Điện

2008 - 2013

Lê Đình Huy

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tô Ngọc Tấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Luận

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-S

Năm tham gia: 2012

Chỉ đạo viên: La Khải Khải

Phạm Tiến Dụng

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2012 với chủ đề " Tiến Tới Hòa Bình Và Thịnh Vượng "

Huỳnh Quốc Huy

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Hồ Viết Tiến

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Trương Quang Đức

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Lý Văn Long

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Vương

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Thế Vinh

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Quyền

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Robocon Lạc Hồng tuyên thề trước khi thi đầu Toàn Quốc

Ban lãnh đạo nhà trường Đại Học Lạc Hồng dự lễ tiễn các đội robocon đi thi đấu

Niềm vui chiến thắng trận chung kết của đội Cactus 2

LH_Cactus 2 nhận giải nhất robocon Việt Nam

LH_Cactus 2 nhận giải Á Quân Robocon Châu Á Thái Bình Dương tại Hongkong


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  118,236       1/249