Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2010

Tên đội: LH-THD

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Lê Thanh Phong

Nguyễn Công Thời

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Trần Ngọc An

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Duy Hùng

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Phạm Minh Tiến

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Xuân Hồng

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Quang Điền

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đoàn Minh Dương

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Đức Anh

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đàm Thuận Lịch

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Lưu Quốc Hùng

06DCN1

Cơ Điện

2006 - 2011

Tên đội: LH-LED

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Lê Thanh Phong

Hoàng Tuấn Anh

07DCN1

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và dành chức vô địch tại vòng chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Lê Thanh Lành

07DCN1

Cơ Điện

2007 - 2012

Trần Đức Nhân

07DCN1

Cơ Điện

2007 - 2012

Trần Trung Dũng

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Lộc

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Ngọc

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Thanh Hiền

07DCN1

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Duy Luân

07DCN1

Cơ Điện

2007 - 2012

Tên đội:LH-07START

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Trần Bích Sơn

Nguyễn Văn Linh

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/16 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Bùi Hồng Văn

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Thanh Tú

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Trần Hữu Phước

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Dũng

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Minh Thông

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Phạm Anh Dũng

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Khánh Duy

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Đào Trọng Hiếu

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Huỳnh Đức Trung

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Quốc Tâm

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Tên đội:LH-BEE

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Cao Bá Vinh

Nguyễn Văn Thương

04DV

Điện-Điện tử

2004 - 2009

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/4 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Lương Thanh Long

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Huỳnh Trọng Nhân

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Thân Trọng Châu

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Đức Mậu

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bùi Hữu Chí

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Ngô Hoàng Đăng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Hữu Tuyến

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Phạm Văn Nam

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đỗ Duy Phi

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Vĩnh An

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Hữu Huy

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Chiến Thắng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

 

Nguyễn Mạnh Hùng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

 

Tên đội:LH-S2EN

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Nguyễn Văn Quốc

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Phạm Thành Lộc

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Hoàng Thái

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Trần Thị Thanh Tuyền

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Phi Hùng

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đỗ Trung Khánh Công

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Trung Kiên

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Trương Văn Tiến Can

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Thành Danh

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Hồ Văn Thoại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Giang Châu

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Thanh Sơn

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Đăng Lưu

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Đoàn Công Dũ

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lương Công Danh

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Lê Tuấn Nguyên Trực

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Quốc Tuấn Dũng

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Tên đội:LH-KINGSIZE

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Lê Thanh Bình

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Đặng Xuân Vinh

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Bùi Ngọc Đức

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Anh Tài

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Hoàng Văn Tới

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Quỳnh

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Ngô Phương Lộc

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-EROS

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Đường Tuấn Anh

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

Đặng Thái Sơn

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Võ Đăng Bình

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Luận

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Phùng Quang Lưu

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Công Tấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Đình Hùng

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Tên đội:LH-VLC

Năm tham gia: 2010

Chỉ đạo viên: Đinh Hải Lâm

Nguyễn Thiện Tài

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2010 với chủ đề " Cùng Pharaohs Xây Dựng Kim Tự Tháp "

La Khải Khải

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Thành Trung

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Lê Trọng Hiền

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Phạm Văn Nam

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Trần Mạnh Khương

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Quang Vinh

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Thi đấu giải robocon Lạc Hồng lần 6

Robot bằng tay đang thi đấu vòng chung kết toàn quốc

Niềm vui chiến thắng của LH_THD khi được vào chung kết toàn quốc

Niềm vui chiến thắng của LH_LED khi được vô địch toàn quốc

LH_LED nhận giải Á quân tại Cairo, Ai Cập

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  138,064       1/744