Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2011

Tên đội:LH-E&M

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

                       Lê Hoàng Anh

Nguyễn Thiện Tài

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Nguyễn Đình Ngọc

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Đường Tuấn Anh

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Tô Ngọc Tấn

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Đinh Thế Hiệp

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Luận

08CD111

Cơ Điện

2008 - 2013

Ung Đức Hoàng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Minh Tâm

11CD111

Cơ Điện

2011 - 2016

Cao Hoàng Minh

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đỗ Tràng Phúc

11CD111

Cơ Điện

2011 - 2016

Đỗ Xuân Bình

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Văn Hùng

10CD111

Cơ Điện

2010 - 2015

Phạm Thái Dương

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Mạnh Khương

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-WAVE

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: La Khải Khải

Phạm Tiến Dụng

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Nguyễn Công Chung

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Thế Vinh

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Hồ Viết Tiến

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Huỳnh Quốc Huy

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Lý Văn Long

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Tạ Huyền Tôn

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Minh Đức

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Văn Quyền

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Công Chứ

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Sĩ Minh Cường

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Đức Anh

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội:LH-AIO

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Đoàn Công Dũ

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Nguyễn Thanh Sơn

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Hồ Văn Thoại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê Hữu Trung

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê Tuấn Nguyên Trực

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Võ Văn Tín

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trương Minh Thoại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Tiến Tuấn

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trương Văn Tiến Can

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bùi Thị Ngọc Hân

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đỗ Trung Khánh Công

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Thị Phương

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Văn Hạnh

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê Thị Đào Trang

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Phạm Công Sơn

07TD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê thị Hồng Huệ

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Hoàng Văn Nam

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Hồ Thị Mỹ

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Trần Tuấn Vũ

08DD111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Bá Cường

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Trung Kiên

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Phan Thành

08DV112

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-CACTUS 1

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: Nguyễn Văn Thương

Ngô Văn Sẳn

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/4 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Cao Anh Phúc

10DD111

Điện-Điện tử

2010 - 2015

Nguyễn Văn Hải

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Văn Phong

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Phạm Thế Hậu

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bùi Hồng Văn

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Phạm Minh Thông

10DD111

Điện-Điện tử

2010 - 2015

Lê Minh Thông

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Bùi Quốc Lợi

09DV112

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Trần Văn Phước

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-CACTUS 2

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: Nguyễn Văn Thương

Nguyễn Đình Đại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/4 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Phạm Bảo Quốc

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lương Thanh Long

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bạch Ngọc Quý

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Phạm Chí Hiếu

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Huỳnh Đức Trung

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Hoàng Tuấn Anh

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Nguyễn Văn Linh

07CDT1

Cơ Điện

2007 - 2012

Trần Văn Hùng

09DV112

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Lê Duẩn

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Mai Văn Lợi

09DV112

Điện-Điện tử

2009 - 2014

Trần Tuấn Thảo

08DV111

Điện-Điện tử

2008 - 2013

Tên đội:LH-B7

Năm tham gia: 2011

Chỉ đạo viên: Cao Bá Vinh

Nguyễn Chiến Thắng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và dành Chức Vô Địch tại vòng chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2011 với chủ đề " Loy Krathong, Tình Bạn Thắp Sáng Niềm Vui "

Phạm Văn Nam

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Ngô Hoàng Đăng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê Tấn Phát

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bùi Văn Đạt

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lý Thành Tài

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Đức Mậu

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Vĩnh An

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Mạnh Hùng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Phú Quốc

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Dương Hiếu

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Duy Vũ

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Ngọc Nam

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trần Anh Dũng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Trận thi đấu chung kết của LH_B7 robocon toàn quốc

LH_B7 Vô địch Toàn Quốc

Niềm vui chiến thắng của LH_B7

Niềm vui của cổ động viên khi LH_B7 vô địch

LH_B7 đạt giải 3 robocon Châu á Thái Bình Dương tại Bangkok, Thái Lan

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  110,925       1/217