Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2006

Tên đội: LHU-1

Năm tham gia: 2006

Chỉ đạo viên: Hồ Viễn Phương

Nguyễn Vũ Huy Hoàng

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2006 với chủ đề "Chinh Phục Đỉnh Cao"

Lê Nguyên Dương

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Lại Hoàng Trí

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Nguyễn Hoàng Anh    Thông

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Nguyễn Thành Trí

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Nguyễn Xuân Hải

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Nguyễn Hữu Trọng

04DCN1

Cơ Điện

2004 - 2009

Tên đội: LHU-2

Năm tham gia: 2006

Chỉ đạo viên: Nguyễn Bá Thuận

Lê Thanh Phong

00CDT1

Cơ Điện

2000 - 2005

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2006 với chủ đề "Chinh Phục Đỉnh Cao"

Nguyễn Thanh Dũng

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Nguyễn Thái Dương

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Hoàng Xuân Thành

01CDT1

Cơ Điện

2001 - 2006

Hồ Quốc Dũng

04CDT1

Cơ Điện

2004 - 2009

Tên đội: LHU-2

Năm tham gia: 2006

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Cao Bá Vinh

02DV

Điện-Điện Tử

2002 - 2007

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2006 với chủ đề " Chinh Phục Đỉnh Cao "

Phan Thanh Quang

03DV

Điện-Điện Tử

2003 - 2008

Lê Xuân Vịnh

02DV

Điện-Điện Tử

2002 - 2007

Robot bằng tay thi đấu giải Lạc Hồng lần 2

Sân thi đấu được làm giữa sân trường tại cơ sở 2

Sinh viên nhận giải thưởng robot


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  143,351       1/670