Lịch sử

Robocon  »  Lịch sử


Robocon 2009

Tên đội: 08FIRE

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Đặng Hồng Thái

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Phạm Văn Nam

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Ngô Văn Dũng

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Trần Mạnh Khương

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Đặng Nguyên Gia

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Nguyễn Văn Luận

08CD112

Cơ Điện

2008 - 2013

Tên đội: LED

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Lê Thanh Phong

Hoàng Tuấn Anh

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Trần Trung Dũng

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Ngọc

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Võ Công Danh

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Duy Luân

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Thanh Hiền

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Thanh lành

07DC111

Cơ Điện

2007 - 2012

Tên đội:07-START

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Đoàn Dương Quý

Nguyễn Văn Sơn

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào vòng 1/8 chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Nguyễn Hoàng Anh Tú

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Xuân Thành

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Võ Nguyên Trưởng

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Lê Quốc Tâm

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Thanh Tú

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Nguyễn Văn Linh

07CD112

Cơ Điện

2007 - 2012

Tên đội:STORM

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Trần Phan Anh Khoa

Trần Ngọc Luận

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Nguyễn Thanh Sơn

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Lưu Tuấn Anh

06CDT1

Cơ Điện

2006 - 2011

Nguyễn Ngọc Anh

07CD111

Cơ Điện

2007 - 2012

Phạm Minh Tuấn

 

06CDT1

Cơ Điện

 

2006 - 2011

Bùi Ngọc Hoàng

 

06CDT1

Cơ Điện

 

2006 - 2011

Hoàng Hải Phương

 

07CD111

Cơ Điện

 

2007 - 2012

Nguyễn Thanh Sơn

 

06CDT1

Cơ Điện

 

2006 - 2011

Tên đội: BEE#           

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Thái Quang Tâm

Văn Đình Anh

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề "Nhịp Trống Khải Hoàn"

Nguyễn Phương Nam

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Nguyễn Chiến Thắng

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Võ Thị Trang Trang

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Lý Thành Tài

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Bùi Văn Đạt

07DD

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Lê Văn Minh

05DV

Điện-Điện tử

 

2005 - 2010

Tên đội: BEE*           

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Thái Quang Tâm

Nguyễn Văn Thương

04DV

Điện-Điện tử

2004 - 2009

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Nguyễn Thị Điệp My

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Cao Bá Vinh

02DV

Điện-Điện tử

2002 - 2007

Trần Tân Minh Khiết

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Đinh Văn Hoàng

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Lê Văn Quế

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Trần Thanh Bình

05DV

Điện-Điện tử

2005 - 2010

Tên đội: S2EN#           

Năm tham gia: 2009

Chỉ đạo viên: Lê Hoàng Anh

Lương Công Danh

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Đội đã thi đấu xuất sắc tại vòng loại khu vực phía Nam và lọt vào chung kết cuộc thi Sáng Tạo Robot Việt Nam 2009 với chủ đề " Nhịp Trống Khải Hoàn "

Nguyễn Thành Danh

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Hoàng Thái

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Hồ Văn Thoại

07DV

Điện-Điện tử

2007 - 2012

Nguyễn Văn Quốc

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Trần Đăng Lưu

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Nguyễn Trung Kiên

06DV

Điện-Điện tử

2006 - 2011

Robot tự động thi đấu giải robocon Lạc Hồng lần 5

Niềm vui khi chiến thắng giải robocon Lạc Hồng lần 5

Robot bằng tay đang thi đấu vòng chung kết toàn quốc ở TP. Huế

07 start nhận giải phong cách robocon toàn quốc

Niền vui của các thành viên robocon Lạc Hồng khi tham gia giải


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  137,886       1/959