Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Kế hoạch tổ chức Mùa hè xanh năm 2015

  Đăng ký tham gia chiến dịch đến hết ngày 19/6/2015 (Thứ sáu) tại VP. Đoàn - Hội sinh viên trường - phòng E103, cơ sở 3. 

  Sinh viên đăng ký tham gia chiến dịch tập trung lúc 11h00, ngày 22 tháng 6 năm 2015 (Thứ hai) tại phòng E105, cơ sở 3. 

  Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 061.3.951.957

  Các bạn tải file kế haochj chi tiết tại đây.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    700,687       1/248