Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Công văn giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ BCH Đoàn các khoa. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Đào tạo. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ Khu Nội trú. Xem tại đây

- Hướng dẫn giới thiệu nhân sự từ phòng Chi đòa cơ quan. Xem tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  786,743       1/453