Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Quyết định công nhận BCH Đoàn khoa năm 2017

1. Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

2. Khoa Tài chính - kế toán

3. Khoa Ngôn ngữ anh

4. Khoa Đông phương

5. Khoa Công nghệ thông tin

6. Khoa Cơ điện - Điện tử

7. Khoa Kỹ thuật công trình

8. Khoa Kỹ thuật HH - MT

9. Khoa Dược

10. Chi đoàn cơ quan


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  855,017       1/662