Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Quyết định công nhận BCH Đoàn khoa năm 2017

1. Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

2. Khoa Tài chính - kế toán

3. Khoa Ngôn ngữ anh

4. Khoa Đông phương

5. Khoa Công nghệ thông tin

6. Khoa Cơ điện - Điện tử

7. Khoa Kỹ thuật công trình

8. Khoa Kỹ thuật HH - MT

9. Khoa Dược

10. Chi đoàn cơ quan


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  786,003       1/249