Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

    Kế hoạch tổ chức kỉ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015)

    Các Đ/c xem cụ thể kế hoạch tại đây.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      709,157       1/465