Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Thông báo tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023

  Thông báo tổ chức Đại hội Chi đoàn. Xem tại đây

  Biên bản Đại hội Chi đoàn. Xem tại đây

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    723,288       2/516