Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (24/9/1997 – 24/9/2017)

Sinh viên trong toàn trường đều có thể đăng ký tham gia Hội trại, đăng ký theo chi đoàn, đoàn khoa. 
Chi tiết xin xem Kế hoạch đính kèm. 
Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường kính báo cáo Lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị trong trường, kính gửi Đoàn, Hội các khoa, các đoàn. 
Trân trọng./.

Tải tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  854,290       1/619