Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


Hướng dẫn Đại hội Đoàn khoa nhiệm kỳ 2022 - 2023

Thông báo tổ chức Đại hội Đoàn khoa. Xem tại đây

Các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn khoa. Xem tại đây

 

Nhãn

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  786,254       2/795