Đoàn Thanh niên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Đoàn Thanh niên


NỘI DUNG

  Hướng dẫn Đại hội Đoàn khoa nhiệm kỳ 2022 - 2023

  Thông báo tổ chức Đại hội Đoàn khoa. Xem tại đây

  Các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn khoa. Xem tại đây

   

  Nhãn

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    722,455       1/289