Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Đoàn trường ĐH Lạc Hồng được công nhận là đơn vị dẫn đầu về Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2011 - 2012


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,250,919       2/184