Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng khen thưởng Đội TNTN Tiếp sức mùa thi năm 2012 và Đội văn nghệ trường.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,251,357       1/192