Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Trường Đại học Lạc Hồng được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN hè tỉnh Đồng Nai năm 2012.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,307,340       1/669