Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Trường Đại học Lạc Hồng được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN hè tỉnh Đồng Nai năm 2012.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,270,226       1/383