Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Quyết định số 119QĐKT/HSV của Hội Sinh viên tỉnh khen thưởng v/v tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) năm 2012..


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,306,591       1/603