Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


1.Thành tích hoạt động của Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng
Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008  đến năm học 2009 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

 

Cờ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng

 Cờ thi đua do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị 03 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cấp tỉnh Khối Đại học, Cao đẳng, giai đoạn 2004 - 2007

 

 Cờ thi đua do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng "Rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp" giai đoạn 1997 - 2007

 

Cờ thi đua do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2003 - 2008

 

 Cờ thi đua do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng
Chương trình đạt thành tích tốt "Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên học sinh, sinh viên lần VII" năm 2009

 

Khánh vàng do Ban Vận động Hiến máu nhân đạo Tỉnh Đồng Nai tôn vinh
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu nhân đạo năm 2008

 

 Khánh vàng do Ban Vận động Hiến máu nhân đạo Tỉnh Đồng Nai tôn vinh
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, hiến máu nhân đạo năm 2007

 

  

Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong "Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi" năm 2008


Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong "Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi" nhiệm kỳ 2002 - 2007

  

 

Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong "Tháng Thanh niên" năm 2007


 

Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong "Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi" tỉnh Đồng Nai năm 2006


Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong "công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi" năm 2004

 

Bằng khen do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng
Đơn vị đạt Giải Khuyến khích toàn đoàn Hội thi "Tiếng hát Sinh viên và Học sinh chuyên nghiệp toàn quốc" năm 1998

 

Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2009


Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009

 

Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện - Hè 2008


Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2008

 

Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2005 - 2006


 

Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2004 - 2005


Bằng khen do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng
Đơn vị có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2003 - 2004


Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận
Đơn vị đã đạt Giải Ba Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và Lái xe môtô an toàn khu vực Đông Nam bộ năm 2009

 

Bằng khen do Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng
Đơn vị đạt Giải Khuyến khích toàn đoàn trong Hội thi "Tiếng hát sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc" năm 1998

 

Bằng khen do Bộ Văn hóa Thông tin tặng
Đơn vị đạt Giải Khuyến khích toàn đoàn trong Hội thi "Tiếng hát sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc" năm 1998

 

 Huy Chương vàng do Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng

 Tiết mục đạt Huy Chương bạc trong Chương trình "Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Học sinh, Sinh viên" lần thứ VII - năm 2009

  

Huy Chương bạc do Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng

 Tiết mục đạt Huy Chương bạc trong Chương trình "Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Học sinh, Sinh viên" lần thứ VII - năm 2009

 

Huy Chương bạc do Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng

 Tiết mục đạt Huy Chương bạc trong Chương trình "Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Học sinh, Sinh viên" lần thứ VII - năm 2009

 

 Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện mô hình "Khu Nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm về tệ nạn xã hội"

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác "Vận động Hiến máu tình nguyện" năm 2009

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (năm 2005 - 2009)

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng

  Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học tỉnh Đồng Nai năm học 2008 - 2009

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác "Hiến máu nhân đạo" năm 2008

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác "Vận động và Hiến máu tình nguyện" năm 2007

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè năm 2008

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Vận động và tự nguyện hiến máu nhân đạo năm 2006

 

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2006

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2005

 

Bằng khen do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích trong hoạt động Hè năm 2002

 

 

Giấy khen do Sở Văn hóa Thông tin Tỉnh Đồng Nai tặng

Đơn vị đạt Giải Ba trong Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng "Xứng danh thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh"

tỉnh Đồng Nai năm 2006

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đạt thành tích xuất sắc mặt phong trào của Đoàn Khối Đại học, Cao đẳng tỉnh Đồng Nai năm học 2009 - 2010

 

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai năm 2010

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2005 - 2010

 

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đội tuyển Robocon LH_LED đã đạt giải trong "Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam" năm học 2009 - 2010

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đội tuyển Robocon LH_BEE đã đạt giải trong "Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam" năm học 2009 - 2010

 

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2007 - 2009

 

Bằng khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt Giải Nhất (bóng chuyền) trong Ngày hội "Thanh niên khỏe" Khối Đại học, Cao đẳng năm 2009

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng

Đơn vị đã tham gia tích cực Ngày hội "Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Đồng Nai" năm 2009

Chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên (09.01.1950 - 09.01.2009)

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt Giải Nhì Hội thi Thanh niên với môi trường Chủ đề "Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương" năm 2009

 

 

Giấy Công nhận do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai công nhận
Đơn vị dẫn đầu Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi Khối Đại học, Cao đẳng tỉnh Đồng Nai năm 2008

 

 

Giấy Công nhận do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai công nhận
Đơn vị đạt danh hiệu Vững mạnh trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2007

 

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trong Cuộc vận động "Tuổi trẻ Đồng Nai vì nghĩa tình biên giới, hải đảo" năm 2008

 

Giấy Công nhận do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai công nhận
Đơn vị đã đóng góp, ủng hộ Công trình Thanh niên "Tuổi trẻ Đồng Nai vì nghĩa tình biên giới, hải đảo" năm 2008

   

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2008

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt thành tích trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần VII, nhiệm kỳ 2007 - 2012

 

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2002 - 2007

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Đồng Nai năm 2007

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã đạt Giải Ba Cuộc thi tìm hiểu "Hào khí miền Đông" tỉnh Đồng Nai năm 2006

 

Giấy Công nhận do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai công nhận
Đơn vị Vững mạnh trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2005

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2000 - 2004)

 

 

Giấy Công nhận do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai công nhận
Đơn vị khá trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2004

 

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích hoàn thành tốt Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2004

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Tiết mục đạt Giải Nhì Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng Khối trường học tỉnh Đồng Nai năm 2002

 

Giấy khen do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đồng Nai tặng
Tiết mục đạt Giải Khuyến khích Hội thi tiểu phẩm và hùng biện "Vì một mái trường không có ma túy và tệ nạn xã hội"

 

 

Giấy khen do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đạt thành tích tốt trong tháng thi đua chào mừng Ngày truyền thống Hội và chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh lần VI

 

 

Giấy khen do Hội Từ thiện Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Từ thiện tỉnh Đồng Nai năm 2009

 

Giấy khen do Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Vận động Hiến máu nhân đạo năm 2008

 

Giấy khen do Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Đồng Nai tặng
Đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào Vận động Hiến máu nhân đạo năm 2007

 

 Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Nhì Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Nhì Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

Giấy Chứng nhận do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chứng nhận
Tiết mục đạt Giải Khuyến khích Liên hoan Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Truyền hình Bình Dương lần V, năm 2007

 

 

 Giấy khen do Ủy Ban nhân huyện Nhơn Trạch tặng
Đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010

 

Giấy khen do Ủy Ban nhân huyện Vĩnh Cửu tặng
Đơn vị đã đạt thành tích trong công tác Xã hội năm 2009

 

 

 Giấy khen do Ủy Ban nhân xã Vĩnh Thanh tặng
Đơn vị đã đạt thành tích trong phong trào Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2008

 

Giấy khen do Ủy Ban nhân xã Mỹ Hạnh Nam tặng
Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2006


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,302,537       1/394