Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


2.Bảng tổng hợp thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

  

STT THỜI GIAN THÀNH TÍCH SỐ QUYẾT ĐỊNH CẤP QUYẾT ĐỊNH
01 01/2005 Bằng khen Đạt thành tích "Hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi" năm 2004. 102QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
02 5/2005 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (Giai đoạn 2000 - 2005). 119QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
03 1/2006 Bằng khen Đạt thành tích đơn vị vững mạnh trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2005. 136QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
04 3/2006 Bằng khen  Đạt giải Ba Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng “Xứng danh thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh” tỉnh Đồng Nai năm 2006. 04QĐ/SVHTT Sở VHTT tỉnh Đồng Nai
05 7/2006 Bằng khen Giải nhất “Liên hoan Tiếng hát học sinh viên truyền hình tỉnh Bình Dương 2006”. Đài PTTH Bình Dương Đài PTTH Bình Dương
06 6/2006 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2005. 69QĐ/UBT UBND tỉnh Đồng Nai
07 8/2006 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2006. 48QĐ/UB UBND xã Mỹ Hạnh Nam
tỉnh Đồng Nai
08 11/2006 Bằng khen Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2006. 9521QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
09 12/2006 Bằng khen Đạt giải phong trào Cuộc thi tìm hiểu "Hào khí Miền Đông" tỉnh Đồng Nai năm 2006. 166QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
10 1/2007 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2006. 130QĐ/TW Trung Ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh
11 4/2007 Bằng khen Thành tích xuất sắc trong vận động và tự nguyện hiến máu nhân đạo năm 2006. 782QĐ/UBNDT UBND tỉnh Đồng Nai
12 7/2007 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp hiến máu nhân đạo tỉnh Đồng Nai năm 2007. Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai
13 4/2007 Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giai đoạn 2002 - 2007. 333QĐ/TWĐTN Trung Ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh
14 8/2007 Đã hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh" năm 2007. 179QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
15 11/2007 Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2002 - 2007. 182QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
16 11/2007 Cờ đơn vị 03 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh khối Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp năm 2004 - 2007. Cờ thi đua

Trung ương Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh

17 1/1/2008 Bằng khen Đạt danh hiệu vững mạnh trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2007. 01QĐ/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
18 7/2008 Giải Ba liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên lần 06 truyền hình Bình Dương. 09GCN/PTTHBD Đài PTTH Bình Dương
19 7/2008 Kỉ niệm chương vì sự nghiệp hiến máu nhân đạo tỉnh Đồng Nai năm 2008. Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai
20 9/2008 Bằng khen Đội văn nghệ Trường Đại học Lạc Hồng đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2008. 119QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
21 7/2008 Bằng khen Đã có thành tích trong phong trào Thanh niên tình nguyện"Mùa hè xanh" tại xã Vĩnh Thanh năm 2008. 159QĐ/UB

UBND xã Vĩnh Thanh,

Huyện Nhơn Trạch

22 8/2008 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2008. 2753/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Nai
23 3/2009 Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo năm 2008.
08/QĐ-CTĐ Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai
24 4/2009 Bằng khen Có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu nhân đạo năm 2009. Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai
25 20/5/2009 Đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc "Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên lần thứ VII". 174/QĐ-TC Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
26 13/8/2009 Bằng khen Đội Thanh niên tình nguyện trường Đại học Lạc Hồng đã có thành tích trong công tác Xã tại xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu. 1631/QĐKT UBND xã Phú Lý,
tỉnh Đồng Nai
27 15/8/2009 Cờ thi đua doTrung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng đơn vị đạt thành tích đơn vị tham gia tốt phong trào thanh niên tình nguyện 15 năm (Giai đoạn 1995 - 2009). Cờ thi đua Tỉnh đoàn Đồng Nai
28 26/8/2009 Bằng khen của UBND tỉnh khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học tỉnh Đồng Nai năm học 2008 - 2009. 2455/QD-UBND UBND tỉnh Đồng Nai
29 22/11/2009 Giấy chứng nhận Trường Đại học Lạc Hồng đạt Giải Ba Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn khu vực Đông Nam bộ. Giấy chứng nhận Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia
30 22/11/2009 Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Công an tặng cờ Giải Ba Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và lái xe mô tô an toàn khu vựa Đông Nam bộ. Cờ thi đua Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và UB An toàn Giao thông Quốc gia
31 02/12/2009 Bằng khen do Tỉnh đoàn Đồng Nai tặng Giải Nhì Hội thi Thanh niên với môi trường năm 2009 với chủ đề "Thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương". Bằng khen Tỉnh đoàn Đồng Nai
32 22/12/2009 Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ" năm 2009. 3785QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
33 12/01/2009 Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đội Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh mặt trận tỉnh Quảng Trị  năm 2009 đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
34 27/3/2010 Cờ thi đua Đạt giải Nhì Hội thi hóa trang "Tôi quan tâm môi trường sống còn bạn?". Cờ thi đua Tỉnh đoàn Đồng Nai
35 22/3/2010 Giấy khen của Hội từ thiện Tỉnh Đồng Nai đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện tỉnh Đồng Nai năm 2009. 05QĐ/HTTĐN Hội Từ thiện Tỉnh Đồng Nai
36 31/3/2010 Bằng khen của UBND tỉnh khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lạc Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Vận động Hiến máu tình nguyện năm 2009. 763QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
37 08/7/2010 Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai - Giai đoạn 2005-2010. 40 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
38 08/4/2010 Bằng khen của UBND tỉnh khen Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Lạc Hồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2009). 854 QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
39 03/8/2010 Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010. 2271 QĐ/UBND UBND huyện Nhơn Trạch
40 14/8/2010 Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010. 44 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
41 25/8/2010 Đơn vị đạt thành tích xuất sắc mặt phong trào của Đoàn Khối Đại học, Cao đẳng tỉnh Đồng Nai năm học 2009 - 2010. 45 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
42 01/3/2011 Bằng khen: Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2009 - 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 312QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ
43 14/3/2011 Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì nạn nhân chất độc da cam" năm 2010.
629 QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
44 25/3/2011 Bằng khen: Đạt giải Ba Hội thi tiểu phẩm "Góc Thanh niên" tại Hội trại "Tự hào 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" Tỉnh Đồng Nai năm 2011.
60 QĐKT/TĐ

Tỉnh đoàn Đồng Nai

45 26/3/2011 Bằng khen: Đạt giải Ba (thể loại ca, hát) Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng "Xứng danh Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh" Tỉnh Đồng Nai năm 2010.
61 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
46 26/3/2011 Bằng khen: Đạt giải Nhất (Bảng B) Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng "Xứng danh Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh" Tỉnh Đồng Nai năm 2010. 61 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
47 06/4/2011 Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2010.
991 QĐ/UBND UBND tỉnh Đồng Nai
48 27/4/2011 Bằng khen: Đã có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai khóa (VII).
62 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
49 21/6/2011 Cờ thi đua của Bộ Công an: Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2010.

Bộ Công an
50 27/7/2011 Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2011 tại Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum.
416 QĐ/ĐTN Tỉnh đoàn Kon Tum
51 15/8/2011 Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2011.
74 QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai
52 16/9/2011 Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2011). 129 QĐ/KT Bộ Công an
53 19/9/2011 Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện mô hình "Khu Nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm về tệ nạn xã hội". 2334/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Nai
54 22/09/2011 Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện năm học 2010 - 2011. 395-QĐKT/TĐ Tỉnh đoàn Đồng Nai

 

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,307,319       1/665