Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


NỘI DUNG

  QĐ Khen thưởng của trường cho CLB, Đội nhóm, SVTN 2016 - 2017

  Xem quyết định tại đây.

  Hình 1: Quyết định của nhà trường

  Hình 2: Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,231,978       1/375