Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


QĐ Khen thưởng của trường cho CLB, Đội nhóm, SVTN 2016 - 2017

Xem quyết định tại đây.

Hình 1: Quyết định của nhà trường

Hình 2: Danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,302,531       1/396