Đoàn - Hội sinh viên trường

Đoàn TN - Hội SV  »  Tuyên dương - Khen thưởng  »  Đoàn - Hội sinh viên trường


Quyết định của Tỉnh Đoàn Đồng Nai tuyên dương tập thể, cá nhân tổ chức tham gia tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Các Đ/c tải về tại đây.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,306,957       1/620