Chương trình đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán  »  Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (niên khóa 2018-2022)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NIÊN KHÓA 2018-2022

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (NGÀY)

1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chung, cơ bản và chuyên ngành tài chính Ngân hàng với khả năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chương trình Tài chính – Ngân hàng có 2 mục tiêu giáo dục cụ thể (PEO):

PEO1: đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, nắm vững những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành nghề nghiệp về tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, kế toán thuộc khối ngành kinh tế. Sinh viên theo học ngành Tài chính – Ngân hàng được đào tạo theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo kết hợp đào tạo dựa trên tiêu chí phù hợp với nhu cầu của xã hội, địa phương… đồng thời có tham khảo từ chương trình của các nước tiên tiến, các trường đại học trong và ngoài nước,…giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu và có khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng. Do đó, sinh viên theo học và tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau .

PEO2: Nguồn nhân lực đào tạo ra có khả năng học tập nâng cao trình độ, có năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, có tính sáng tạo; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tư duy logic, có khả năng cập nhật kiến thức; có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm; có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng. Nguồn nhân lực này từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu các tổ chức.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của Khoa Tài chính-Kế toán, sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để đảm nhiệm công việc và phát triển nghề nghiệp với tư cách là chuyên gia toàn diện trong ngành tài chính-ngân hàng.

-   Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có thể công tác ở các vị trí như: Chuyên viên quản lý tài chính tại các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoặc tại các tổ chức nhà nước như Sở, ban, ngành các cấp... và có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

-   Có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về tài chính và ngân hàng, đặc biệt là những vấn đề tài chính và ngân hàng trong môi trường kinh doanh quốc tế và điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

-   Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

-   Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

-   Ngoài ra cử nhân Tài chính- Ngân hàng có thể công tác tại các phòng kế toán- tài chính, phòng kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

-   Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng hoặc các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại,… đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

-   Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của thị trường nhân lực trong lĩnh vực Tài chính và ngân hàng; tham khảo ý kiến từ các doanh nghiệp đã và đang sử dụng lao động là cử nhân tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng; góp ý của các cựu sinh viên và các chuyên gia là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, từ đó Khoa Tài chính – Kế toán tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng: Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội; áp dụng được các công nghệ hiện tại và công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

 • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
 • Thời gian đào tạo : 3,5 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

 • ELO1: Trình bày được những kiến thức cơ bản về triết học, pháp luật, chính trị, xã hội nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng; các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • ELO2: Vận dụng được kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: toán C, xác suất – thống kê, quy hoạch tuyến tính.
 • ELO3: Sử dụng được tiếng Anh (ngoại ngữ) trong học tập, nghiên cứu và công việc. Ứng dụng được kiến thức và kỹ năng căn bản về công nghệ thông tin như: hệ điều hành, phần cứng phần mềm..., sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Word, Excel, Power Point, khai thác và sử dụng Internet, Email.
 • ELO4: Giải thích được các vấn đề về kinh tế học, luật kinh tế, tài chính tiền tệ, kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, kiểm toán.
 • ELO5: Vận dụng được các kiến thức về thuế, marketing, quản trị doanh nghiệp, thanh toán quốc tế, kế toán doanh nghiệp, phương pháp nghiên cứu, thống kê, kinh tế lượng, thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, bảo hiểm, nghiệp vụ tài chính ngân hàng, kế toán ngân
 • hàng.

ELO6: Phân tích được biến động thị trường chứng khoán, tài chính doanh nghiệp và hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

 


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  62,486       1/812