Chương trình đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán  »  Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (niên khóa 2018-2022)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NIÊN KHÓA 2018-2022

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (NGÀY)

1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

  • PEO1: Thực hiện một cách chuyên nghiệp các nghiệp vụ trong ngành tài chính và ngân hàng.
  • PEO2: Đánh giá được tình hình tài chính vi mô và vĩ mô.
  • PEO3: Nâng cao khả năng làm việc nhóm và khả năng liên kết với một số nhóm ngành khác.
  • PEO4: Phát triển năng lực bản thân bằng cách cập nhật những kiến thức mới qua việc học tập trọn đời.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của Khoa Tài chính-Kế toán, sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để đảm nhiệm công việc và phát triển nghề nghiệp với tư cách là chuyên gia toàn diện trong ngành tài chính-ngân hàng.

-   Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có thể công tác ở các vị trí như: Chuyên viên quản lý tài chính tại các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hoặc tại các tổ chức nhà nước như Sở, ban, ngành các cấp... và có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

-   Có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về tài chính và ngân hàng, đặc biệt là những vấn đề tài chính và ngân hàng trong môi trường kinh doanh quốc tế và điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

-   Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

-   Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

-   Ngoài ra cử nhân Tài chính- Ngân hàng có thể công tác tại các phòng kế toán- tài chính, phòng kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

-   Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng hoặc các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại,… đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

-   Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Căn cứ theo nhu cầu thực tế của thị trường nhân lực trong lĩnh vực Tài chính và ngân hàng; tham khảo ý kiến từ các doanh nghiệp đã và đang sử dụng lao động là cử nhân tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng; góp ý của các cựu sinh viên và các chuyên gia là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, từ đó Khoa Tài chính – Kế toán tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng: Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội; áp dụng được các công nghệ hiện tại và công nghệ mới trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng.

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

  • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
  • Thời gian đào tạo : 3,5 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

PLO1: Thể hiện được đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội;

PLO2: Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

PLO3: Giải thích được các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng.

PLO4:  Thực hiện được các nghiệp vụ tài chính và ngân hàng.

PLO5: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư phục vụ cho việc ra quyết định.

PLO6:  Đánh giá rủi ro và cấu trúc vốn phục vụ cho việc ra quyết định.

PLO7: Phân tích tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

PLO8: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

PLO9: Đánh giá tình hình tài chính vi mô và vĩ mô.

PLO10: Tích cực phối hợp với các thành viên trong nhóm và tổ chức để đạt được mục tiêu chung.

PLO11: Thể hiện thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản, hình ảnh và khả năng học tập trọn đời.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO CHI TIẾT

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  25,132       1/219