Chương trình đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán  »  Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (niên khóa 2023-2027)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NIÊN KHÓA 2023-2027

CHUYÊN NGÀNH: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

- PEO1: Trở thành lãnh đạo nhóm, nhà quản lý trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, quản lý chuỗi cung ứng và các tổ chức khác.

- PEO2: Trở thành nhà tư vấn giải pháp về kinh doanh, vận hành logistics và quản lý chuỗi cung ứng quốc tế.

- PEO3: Tham gia học tập suốt đời để thích ứng với môi trường kinh tế toàn cầu.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của Khoa Tài chính - Kế toán, sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để đảm nhiệm công việc và phát triển nghề nghiệp với tư cách là chuyên gia toàn diện của ngành.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  có thể công tác ở các vị trí như:

- Làm việc tại các doanh nghiệp logistics các tập đoàn logistics, các doanh nghiệp phát chuyển nhanh, các văn phòng tổng hợp, cơ quan tổ chức quản lý các cấp liên quan tới quá trình cung ứng các dịch vụ logistics, hoạt động logistics từ việc hoạch định chính sách, tổ chức, thực hiện và giám sát các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; quản trị hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ.

- Có thể tham gia điều hành các tập đoàn bán lẻ, các công ty tư vấn toàn cầu, các công ty cung ứng dịch vụ logistics, các doanh nghiệp vận tải biển, đường bộ, đương sắt, đường thủy và đường hàng không, các đại lý hàng không, đại lý vận tải, cảng biển, trung tâm logistics, khu công nghiệp logistics, ICD, cảng hàng không, tổ chức - khai thác – vận hành kho hàng, công ty và doanh nghiệp.

- Có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các các trường đại học và tổ chức kinh tế xã hội, đảm nhiệm các chức năng nhiệm vụ về logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

  • 1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là một bộ phận không thể thiếu trong tất cả các doanh nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics, khu công nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng phải đối mặt với những thay đổi về công nghệ 4.0, vấn đề toàn cầu hoá quốc tế và các quy định mới. Do đó, đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho sinh viên hiện nay phải dựa trên quan điểm theo kịp công nghệ kỹ thuật số, quốc tế hóa được thực hiện trên các phần mềm thông minh hơn bao gồm cả điện toán đám mây, thực hiện toàn cầu hoá logistics quốc tế, vận dụng được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để vận hành, quản lý các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.  

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

- PLO1: Vận dụng các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kinh tế để giải quyết công việc.

- PLO2: Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

- PLO3: Tuân thủ các tiêu chuẩn trong đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội.

- PLO4: Phân tích các kiến thức về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

- PLO5: Ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công việc.

- PLO6: Hình thành tính chủ động và tích cực trong học tập nghiên cứu đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời.

- PLO7: Đánh giá hiệu quả hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

- PLO8: Truyền đạt ý tưởng hiệu quả thông qua giao tiếp bằng văn bản, hình ảnh, lời nói và đa phương tiện.

- PLO9: Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

LỊCH TRÌNH MÔN HỌC


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  62,493       1/815