Chương trình đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán  »  Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo ngành Kế toán (niên khóa 2020-2024)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NIÊN KHÓA 2020-2024

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

- PEO1: Tổ chức một cách chuyên nghiệp các công việc trong kế toán và tài chính.

- PEO2: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các giải pháp tài chính.

- PEO3: Nâng cao khả năng làm việc nhóm và khả năng liên kết với một số nhóm ngành khác.

- PEO4: Phát triển năng lực bản thân bằng cách cập nhật những kiến thức mới qua việc học tập trọn đời.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của Khoa Tài chính-Kế toán, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để đảm nhiệm công việc và phát triển nghề nghiệp với tư cách là chuyên gia toàn diện của ngành.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế toán có thể công tác ở các vị trí như:

- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính  tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng; Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính; 
Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…

- Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với các công việc trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại:

- Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm;  

- Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện.

- Các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư

- Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy kế toán tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì ngành kế toán phải đối mặt với những thay đổi về công nghệ, vấn đề toàn cầu hoá của các chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định mới. Do đó, đào tạo ngành kế toán cho sinh viên hiện nay phải dựa trên quan điểm theo kịp công nghệ kỹ thuật số, kế toán tiến đến thực hiện trên các phần mềm thông minh hơn bao gồm cả điện toán đám mây, thực hiện toàn cầu hoá của các chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để lập báo cáo kế toán phù hợp với nhu cầu của các tổ chức.  

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân ngành Kế toán phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

PLO1: Thể hiện được đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

PLO2: Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào ngành kế toán..

PLO3: Giải thích được các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc kế toán, các giả định được thừa nhận trong kế toán.

PLO4: Thực hiện kế toán cho các khoản mục kế toán.

PLO5: Lập và trình bày báo cáo kế toán theo quy định hiện hành.

PLO6: Phân tích thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định.

PLO7: Đánh giá hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

PLO8: Đánh giá hiệu quả hệ thống kế toán, và hệ thống kiểm soát nội bộ.

PLO9: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

PLO10: Tích cực phối hợp với các thành viên trong nhóm/tổ chức để đạt được mục tiêu chung.

PLO11: Thể hiện thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản, hình ảnh và khả năng học tập trọn đời.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  62,492       1/815