Chương trình đào tạo

Khoa Tài chính Kế toán  »  Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo ngành Kế toán (niên khóa 2023-2027)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NIÊN KHÓA 2023-2027

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục tiêu đào tạo

Nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức chung, cơ bản và chuyên ngành kế toán với khả năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, chương trình Kế toán có 3 mục tiêu giáo dục cụ thể (PEO): Sau khi tốt nghiệp từ 5-7 năm sinh viên của chúng tôi có thể đạt được 3 mục tiêu:

- PEO 1: Trở thành lãnh đạo nhóm, nhà quản lý trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- PEO 2: Trở thành nhà tư vấn kế toán và đầu tư tài chính chuyên nghiệp.

- PEO 3: Tham gia học tập suốt đời để thích ứng với môi trường kinh tế toàn cầu.

1.2 Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp

Với chuẩn đầu ra được xây dựng khoa học phục vụ cho tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu đào tạo của Khoa Tài chính - Kế toán, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán thể hiện đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng và sức khỏe để đảm nhiệm công việc và phát triển nghề nghiệp với tư cách là chuyên gia toàn diện của ngành.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế toán có thể công tác ở các vị trí như:

- Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính  tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng; Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính; 
Nghiên cứu, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…

- Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh và các phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với các công việc trên, sinh viên ngành Kế toán có thể khẳng định năng lực của mình tại:

- Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm;  

- Các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện.

- Các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ phận thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư

- Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy kế toán tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán

1.3 Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay thì ngành kế toán phải đối mặt với những thay đổi về công nghệ, vấn đề toàn cầu hoá của các chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định mới. Do đó, đào tạo ngành kế toán cho sinh viên hiện nay phải dựa trên quan điểm theo kịp công nghệ kỹ thuật số, kế toán tiến đến thực hiện trên các phần mềm thông minh hơn bao gồm cả điện toán đám mây, thực hiện toàn cầu hoá của các chuẩn mực kế toán quốc tế, vận dụng được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để lập báo cáo kế toán phù hợp với nhu cầu của các tổ chức.  

1.4 Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Kế toán phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

PLO1: Vận dụng các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kinh tế để giải quyết công việc.

PLO2: Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

PLO3: Tuân thủ các tiêu chuẩn trong đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội.

PLO4: Phân tích thông tin tài chính – kế toán phục vụ cho việc ra quyết định.

PLO5: Ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong công việc.

PLO6: Hình thành tính chủ động và tích cực trong học tập nghiên cứu đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời.

PLO7: Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính, kế toán, kiểm toán.

PLO8: Truyền đạt ý tưởng hiệu quả thông qua giao tiếp bằng văn bản, hình ảnh, lời nói và đa phương tiện.

PLO9: Xây dựng hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

LỊCH TRÌNH MÔN HỌC


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  62,498       1/817