Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Hội Đồng Trường

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Chủ tịch HĐQT

Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Ông. Lê Văn Hùng
Thư ký
 
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Thành viên
 
Ông. Nguyễn Trùng Phương
Ông. Nguyễn Trùng Phương
Thành viên
 
Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
Thành viên
 
Ông. Trần Ngọc Bích
Ông. Trần Ngọc Bích
Thành viên
 
Ông. Lâm Thành Hiển
Ông. Lâm Thành Hiển
Thành viên
 
Ông. Diệp Cẩm Thu
Ông. Diệp Cẩm Thu
Thành viên
 
Ông Đỗ Khôi Nguyên
Ông. Đỗ Khôi Nguyên
Thành viên
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  99,913       1/119