Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo


Hội Đồng Trường

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Chủ tịch HĐQT

Ông. Lê Văn Hùng
Thư ký
 
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Thành viên
 

Ông. Nguyễn Trùng Phương
Thành viên
 

Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
Thành viên
 
Ông. Trần Ngọc Bích
Ông. Trần Ngọc Bích
Thành viên
 
Ông. Lâm Thành Hiển
Ông. Lâm Thành Hiển
Thành viên
 
Ông. Diệp Cẩm Thu
Ông. Diệp Cẩm Thu
Thành viên
 
Ông Đỗ Khôi Nguyên
Ông. Đỗ Khôi Nguyên
Thành viên
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  118,551       1/363