Ban Lãnh đạo

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Ban Lãnh đạo

Hội Đồng Quản Trị

Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Bà. Đỗ Thị Lan Đài
Chủ tịch HĐQT
Ông. Đỗ Hữu Tài
Ông. Đỗ Hữu Tài
Ủy viên
Ông. Nguyễn Trùng Phương
Ông. Nguyễn Trùng Phương
Ủy viên
Ông. Diệp Cẩm Thu
Ông. Diệp Cẩm Thu
Ủy viên
Ông. Lâm Thành Hiển
Ông. Lâm Thành Hiển
Ủy viên
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
Ủy viên
Ông. Đỗ Khôi Nguyên
Ông. Đỗ Khôi Nguyên
Ủy viên
Ông. Trần Ngọc Bích
Ông. Trần Ngọc Bích
Ủy viên

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  89,211       1,494