Góc học tập

Khoa Dược  »  Hỗ trợ sinh viên  »  Góc học tập


Tìm hiểu Top 5 động vật dùng làm thuốc cùng SV năm 3 Khoa Dược - Lạc Hồng

Cùng Team HoNai - Sinh viên năm 3 Khoa Dược - Đại học Lạc Hồng khám phá Top 5 loài động vật dùng làm thuốc trong y học. Đây là một trong các phần báo cáo ấn tượng nhất trong hoạt động seminar khi học môn Dược liệu tại Khoa Dược - Đại học Lạc Hồng.

 

Link YouTube

 

Profile IG của các em ấy:

                                       

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  40,624       1/223