NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

    Detection of Human Head Direction Based on Facial Normal Algorithm

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      21,828       1/158