NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

    Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng việt dựa trên cấu trúc

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      21,743       1/196