NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

  Giải pháp: “Sử dụng điện toán đám mây để quản lý tình hình đi học của sinh viên”

  Giải pháp: “Sử dụng điện toán đám mây để quản lý tình hình đi học của sinh viên”

  Thực trạng của giải pháp đã biết (nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu nhược điểm của giải pháp cũ để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ)

  Hiện nay, trường Đại học Lạc Hồng đã có nhiều biện pháp để theo dõi và cải tiến tình hình đi học của sinh viên như: Giáo viên bộ môn (GVBM) điểm danh sinh viên trong các buổi học; Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) gặp gỡ, trao đổi, tư vấn đối với các sinh viên nghỉ học nhiều; GVCN cùng với phụ huynh động viên giúp đỡ sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học.

  GVBM lưu kết quả điểm danh trong sổ đầu bài và “tập tin điểm danh” trong máy tính cá nhân.

  Khi Khoa cần thống kê, tổng hợp tình hình sinh viên đi học, GVBM sẽ gửi  “tập tin điểm danh” cho quản sinh. Quá trình này tuy rằng đơn giản nhưng có hạn chế là không thể cho kết quả theo thời gian thực.

  Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến

  a) Mục đích của giải pháp (Nêu vấn đề cần giải quyết)

  Giải pháp “Sử dụng điện toán đám mây để quản lý tình hình đi học của sinh viênđược thực hiện để GVCN, GVBM, quản sinh, lãnh đạo Khoa theo được tình hình đi học của sinh viên mọi lúc, mọi nơi.

  Nội dung giải pháp (nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giái pháp mới một cách cụ thể, rõ ràng cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp và những ưu, nhược điểm của giải pháp mới (nếu có))

  Các bước thực hiện giải pháp:

  Tập tin điểm danh” được lưu trữ trên “đám mây”. Do tất cả nhân viên và giáo viên trường đại học Lạc Hồng đều được cấp miễn phí tài khoản Google nên chúng tôi sử dụng Google Drive để lưu trữ.

  Quản sinh chia sẻ liên kết của “Tập tin điểm danh” từng môn học cho GVBM. GVBM đồng bộ “Tập tin điểm danh” trên máy tính cá nhân.

  GVBM (hoặc bộ lớp) nhập kết quả điểm danh trong mỗi buổi học vào “Tập tin điểm danh”, ngay cả khi không online.

  Kết quả tổng hợp tình hình đi học của sinh viên sẽ tự động được thực hiện thông qua phần mềm.

  Điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp: các điều kiện cần thiết để áp dụng:

   

   

  • Người sử dụng phải có tài khoản Google.
  • Máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng…

  Ưu điểm của giải pháp: Sử dụng “đám mây” lưu trữ miễn phí; Điên thoại, máy tính,… thường là các thiết bị có sẵn, không phải trang bị; Không cần có internet liên tục, dữ liệu có thể được cập nhật offline; Dễ sử dụng, dễ chuyển giao; Hầu hết các quản sinh đều có thể tự thiết kế và cài đặt,…

  Khuyết điểm: không chuyên nghiệp như trang web.

  1. Đánh giá về sáng kiến được tạo ra

  a) Tính mới

  Mô tả những điểm mới cơ bản của giải pháp mới, tính ưu việt hơn so với giải pháp sẵn có; khẳng định tính sáng tạo về mặt khoa học và thực tiễn (tác giả tự nghiên cứu, chưa được công bố, phổ biến, áp dụng chính thống).

  Đã có nhiều phương pháp để giải quyết bài toán theo dõi tình hình đi học của sinh viên như: điểm danh vào sổ đầu bài, cập nhật dự liệu vào “tập tin điểm danh” được lưu trên máy tính cá nhân hoặc trên “đám mây”. Điểm đặc biệt của giải pháp là sử dụng điện toán đám mây lưu trữ, dự liệu được cập nhật online hoặc offline, có phần mềm hỗ trợ thống kê, dễ sử dụng và chuyển giao.

  b. Hiệu quả áp dụng:

  Hiệu quả kinh tế: Đánh giá hiệu quả kinh tế của sáng kiến thông qua số tiền làm lợi sau một năm áp dụng sáng kiến (đối với các giải pháp có đầu tư kinh phí hoặc xác định được chi phí).

  Giải pháp giúp GVBM, quản sinh giảm thời gian thống kê tình hình sinh viên đi học, kịp thời báo cáo tình hình học tập của sinh viên khi có yêu cầu của phụ huynh.

  Hiệu quả xã hội: Đánh giá hiệu quả xã hội của việc áp dụng sáng kiến: Là những tác động từ việc áp dụng sáng kiến đến việc tăng năng suất, hiệu quả công tác, nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, cộng đồng, tạo ra hướng mới cho tương lai…

  Việc sinh viên nghỉ học sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng như: càng nghỉ càng không hiểu bài, càng chán học, dẫn đến nghỉ học; Không đi học, ở nhà buồn sẽ tham gia các hoạt động không lành mạnh, có thể phạm pháp; …

  Giải phát sẽ phát hiện nhanh các trường hợp sinh viên nghỉ học nhiều, kịp thời động viên giúp đỡ các sinh viên gặp khó khăn về tình thần cũng như vật chất, hạn chế gây ra hậu quả đáng tiếc.

  c. Khả năng áp dụng của sáng kiến gia

  Sáng kiến đang được áp dụng tại Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Lạc Hồng, trong lĩnh vực giáo dục. Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến là phải có tài khoản google, máy tính bàn, xách tay, bảng hoặc điện thoại.

  Sáng kiến có thể áp dụng tại các đơn vị giáo dục trên toàn quốc.

  PHẦN KẾT LUẬN

  1. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng sáng kiến. (Nếu có)
   

   

  Số ít GVBM chỉ lưu kết quả điểm danh vào sổ đầu bài, không lưu vào “tập tin điểm danh”. Đôi khi GVBM quên nhâp dữ liệu đẫn đến kết quả thống kê không chính xác.

  1. Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn. (Nếu có)

  Để động viên, nhà trường có thể có chính sách khen thưởng GVBM cập nhật đầy đủ dữ liệu vào “tập tin điểm danh”.

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    23,876       1/218