NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên

NỘI DUNG

    Multimodal Biometric Person Authentication Using Fingerprint, Face Features

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      14,381       1/255