Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức

 

 

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa Dược - TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

(Kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Dược liệu)

 

                                                    

Phó Trưởng Khoa - TS. Cao Văn Dư           Cố vấn Hiệu trưởng - PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

(Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Hóa Hữu Cơ)   (Nguyên Phó Trưởng Khoa Dược - ĐH Y Dược TP.HCM)

  

Trưởng Ban NCKH - GS.TSKH. Nguyễn Công Hào   

(Nguyên viện phó Viện sinh học nhiệt đới)   

          

Trưởng Ban Hợp Tác Quốc Tế - TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang

(Nguyên trưởng phòng hóa thực vật Viện Sinh học nhiệt đới)

 

 

 

 

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,432       1/196