Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

(Trưởng bộ môn Dược liệu Khoa Dược - ĐH Lạc Hồng)

Trưởng Khoa

   

TS. Cao Văn Dư

(Trưởng bộ môn Hóa Hữu Cơ
Khoa Dược - ĐH Lạc Hồng)

Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

(Nguyên Phó Trưởng Khoa Dược - ĐH Y Dược TP.HCM)

Cố vấn Hiệu trưởng chuyên ngành Dược

GS.TSKH. Nguyễn Công Hào

(Nguyên viện phó Viện sinh học nhiệt đới)

Trưởng Ban Nghiên Cứu Khoa Học

Trưởng Ban Đào Tạo Sau ĐH

TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang

(Nguyên trưởng phòng hóa thực vật

Viện Sinh học nhiệt đới)

Trưởng Ban Hợp Tác Quốc Tế

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

STT Họ và tên Bộ môn phụ trách
1 TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Dược liệu - Dược cổ truyền
2 PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa Quản lý - Kinh tế dược
3 PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng Dược lý - Dược lâm sàng
4 TS. Trần Phi Hoàng Yến Hóa lý dược
5 PGS.TS. Trương Thị Đẹp Thực vật dược
6 PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ Hóa phân tích - Kiểm nghiệm
7 TS. Trương Thị Xuân Liên Vi sinh - Ký sinh trùng - Sinh học phân tử
8 TS. Đông Thị Hoài An Hóa sinh
9 PGS.TS Nguyễn Thị Đoàn Hương Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học
10 TS. Hồ Dũng Mạnh  Hóa Dược
11 PGS.TS Huỳnh Văn Hóa Bào chế - Công nghiệp dược
12 TS. Cao Văn Dư Hóa hữu cơ dược