Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên - nhân viên

Đến cuối tháng 12/2018, đội ngũ giảng viên - nhân viên của Khoa Dược - Trường ĐH Lạc Hồng đã lên đến con số 111 bao gồm các cán bộ trong Ban Chủ Nhiệm Khoa, chuyên viên hành chính, Giảng viên chính và trợ giảng tại các bộ môn và các kỹ thuật viên.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trưởng Khoa

2

TS. Cao Văn Dư

Phó Khoa

3

PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

Cố vấn Hiệu Trưởng  chuyên ngành Dược

4

PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ

Giảng Viên thỉnh giảng

5

PGS.TS. Thái Phan Quỳnh Như

Giảng Viên thỉnh giảng6PGS.TS. Trần Văn ThànhGiảng Viên thỉnh giảng

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Đoàn HươngGiảng Viên thỉnh giảng

8

PGS.TS. Nguyễn Phương DungGiảng Viên thỉnh giảng

9

PGS.TS. Lê Thị Xuân

Giảng Viên thỉnh giảng10PGS.TS. Trương Thị ĐẹpGiảng Viên thỉnh giảng11PGS.TS. Nguyễn Tuấn DũngGiảng Viên thỉnh giảng12PGS.TS. Nguyễn Hữu ĐứcGiảng Viên thỉnh giảng13PGS.TS. Nguyễn Hương ThảoGiảng Viên thỉnh giảng14BS.CKII. Phùng Trung HùngGiảng Viên thỉnh giảng

15

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Giảng Viên thỉnh giảng

16

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên thỉnh giảng

17

TS. Đông Thị Hoài An

Giảng Viên thỉnh giảng

19

PGS.TS. Trương Phương

Giảng Viên thỉnh giảng

20

PGS.TS. Trương Thị Xuân Liên

Giảng Viên thỉnh giảng

21

TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang

Giảng Viên thỉnh giảng23PGS.TS. Lâm Vĩnh NiênGiảng Viên thỉnh giảng24PGS.TS. Trần Thanh NhãnGiảng Viên thỉnh giảng

25

TS. Hồ Dũng Mạnh

Giảng Viên26TS. Đường Thị Hồng DiệpGiảng Viên thỉnh giảng

27

TS. Nguyễn Tài Chí

Giảng Viên thỉnh giảng28TS. Nguyễn Thụy Việt PhươngGiảng Viên thỉnh giảng29TS. Phạm Ngọc Tuấn AnhGiảng Viên thỉnh giảng31TS. Nguyễn Thị Minh ThuậnGiảng Viên thỉnh giảng32TS. Ngô Kiến ĐứcGiảng Viên thỉnh giảng33TS. Phan Văn Hồ NamGiảng Viên thỉnh giảng34TS. Phan Thanh DũngGiảng Viên thỉnh giảng35ThS. Lương Thanh LongGiảng Viên thỉnh giảng

36

ThS. Phẩm Minh Thu

Giảng Viên thỉnh giảng

37

ThS. Đinh Thị Thúy Hà

Giảng Viên38ThS. Ngô Thị Xuân Quỳnh          Giáo vụ

39

ThS. Nguyễn Thị Diễm Phúc

Quản sinh

40

KS. Hồ Xuân Việt

Thư ký

41

ThS. Trần Thị Mỹ Trinh

Chuyên Viên

42

KS. Tô Thị Lan Phương

Chuyên Viên

43DS. Lương Thị Thùy KhoaChuyên Viên44DS. Thái Minh TiếnChuyên Viên

45

ThS. Nguyễn Việt Cường

Giảng viên

46

ThS. Hoàng Đức Thuận

Giảng viên

47

ThS. La Thị Hồng Lan

Giảng viên

48ThS. Trần Thị Thanh TrúcGiảng Viên

49

ThS. Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

50

ThS. Nguyễn Dương Ngọc Thới

Giảng viên

51

ThS. Bùi Thị Quyên Quyên

Giảng viên

52

ThS. Trần Thị Thu Vân

Giảng viên

53

ThS. Nguyễn Thị Ái Thuận

Giảng viên

54

ThS. Đỗ Huỳnh Phương Dung

Giảng viên

55

ThS. Vũ Thị Xuân

Giảng viên

56

ThS. Nguyễn Thị Yên Hà

Giảng viên

57

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

58

ThS. Phạm Xuân Khôi

Giảng viên

59

ThS. Trần Thị Thạch Thảo

Giảng viên

60

ThS. Ngô Văn Cường

Giảng viên

61

ThS. Nguyễn Duy Phương

Giảng viên

62

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

63

ThS. Đoàn Văn Viên

Giảng viên

64

ThS. Nguyễn Xuân Chương

Giảng viên

65

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giảng Viên

66

ThS. Dương Thị Ngọc Dung

Giảng viên

67

DS. Nguyễn Thị Hiếu Minh

Trợ giảng

68

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng Viên

69

DS. Nguyễn Xuân Tú

Trợ giảng

70

ThS. Lê Thị Khánh Linh

Giảng Viên

71

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giảng Viên

72

DS. Ngô Thị Mỹ Duyên

Trợ giảng

73

DS. Hoàng Viết Nhâm

Trợ giảng

74

ThS. Kim Ngọc Sơn

Giảng Viên

75

DS. Mai Thanh Diện

Trợ giảng

76

ThS. Lê Thị Thu Hồng

Giảng Viên

77

ThS. Lê Thị Thảo Nguyên

Giảng Viên

78

DS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trợ giảng

79

ThS. Trần Khánh Duy

Giảng Viên

80

ThS. Bùi Hồng Ngọc Vân Anh

Giảng Viên

81

ThS. Trần Hữu Hiệp

Giảng Viên

82

DS. Nguyễn Việt Đức

Trợ giảng

83

DS. Huỳnh Văn Thống

Trợ giảng

84

ThS. Phùng Thị Thu Thủy

Giảng Viên

85

DS. Nguyễn Lê Anh Tuấn

Trợ giảng

86

DS. Trần Thị Hương

Trợ Giảng

87

ThS. Nguyễn Đinh Thị Thanh Tuyền

Giảng Viên

88

ThS. Võ Lê Anh Thư

Giảng Viên

89

BS. Ong Thị Tuyết

Giảng Viên

90DS. Lê Duy TiênTrợ Giảng91DS. Nguyễn Văn Thành ĐạtTrợ Giảng92DS. Phan Nhật Hoàng LinhTrợ Giảng93DS. Võ Văn LệnhTrợ Giảng94DS. Đỗ Thị Ngọc AnhTrợ Giảng95DS. Nguyễn Thanh TâmTrợ Giảng

96

BS. Trần Khánh

Trợ giảng

97

Nguyễn Thị Thùy

Kỹ thuật viên

98

Nguyễn Thị Lệ Thu

Kỹ thuật viên

99

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kỹ thuật viên

100

Phạm Thị Thanh Xuân

Kỹ thuật viên

101

Lê Thị Hồng Gấm

Kỹ thuật viên

102

Phan Thanh Tài

Kỹ thuật viên

103

Lê Đăng Trình

Kỹ thuật viên

104Lại Thị Thủy TiênKỹ thuật viên105Phạm Thị GiangKỹ thuật viên106Nguyễn Vũ Huyền TrangKỹ thuật viên107Huỳnh Thị Anh ThưKỹ thuật viên108Lê Thị LuônKỹ thuật viên109Lê Thị Yến VyKỹ thuật viên