Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên - nhân viên

Đến cuối tháng 12/2018, đội ngũ giảng viên - nhân viên của Khoa Dược - Trường ĐH Lạc Hồng đã lên đến con số 111 bao gồm các cán bộ trong Ban Chủ Nhiệm Khoa, chuyên viên hành chính, Giảng viên chính và trợ giảng tại các bộ môn và các kỹ thuật viên.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trưởng Khoa

2

DS. Trần Tấn Lẹ

Phó Khoa

3

TS. Cao Văn Dư

Phó Khoa

4

PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

Cố vấn Hiệu Trưởng  chuyên ngành Dược

5

PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ

Giảng Viên

6

PGS.TS. Thái Phan Quỳnh Như

Giảng viên

7 PGS.TS. Trần Văn Thành Giảng viên

8

PGS.TS. Nguyễn Thị Đoàn Hương

Giảng viên

9

PGS.TS. Nguyễn Phương Dung

Giảng viên

10

PGS.TS. Lê Thị Xuân

Giảng viên

11 PGS.TS. Trương Thị Đẹp Giảng viên
12 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dũng Giảng viên
13 PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức Giảng viên
14 PGS.TS. Nguyễn Hương Thảo Giảng Viên
15 BS.CKII. Phùng Trung Hùng Giảng viên

16

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Giảng viên

17

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

18

TS. Đông Thị Hoài An

Giảng viên

19 PGS.TS. Đỗ Quang Dương Giảng viên

20

PGS.TS. Trương Phương

Giảng viên

21

PGS.TS. Trương Thị Xuân Liên

Giảng viên

22

TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang

Giảng viên

23 PGS.TS. Vĩnh Định Giảng viên
24 PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên Giảng viên
25 PGS.TS. Trần Thanh Nhãn Giảng viên

26

TS. Hồ Dũng Mạnh

Giảng viên

27 TS. Trần Phi Hoàng Yến Giảng viên
28 TS. Đường Thị Hồng Diệp Giảng viên

29

TS. Nguyễn Tài Chí

Giảng viên

30 TS. Nguyễn Thụy Việt Phương Giảng viên
31 TS. Phạm Ngọc Tuấn Anh Giảng viên
32 TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy Giảng viên
33 TS. Nguyễn Thị Minh Thuận Giảng viên
34 TS. Ngô Kiến Đức Giảng viên
35 TS. Phan Văn Hồ Nam Giảng viên
36 TS. Phan Thanh Dũng Giảng viên
37 ThS. Trương Thanh Long Giảng viên

38

ThS. Phẩm Minh Thu

Giảng viên

39

ThS. Đinh Thị Thúy Hà

Giảng viên

40 ThS. Ngô Thị Xuân Quỳnh Giáo vụ

41

ThS. Nguyễn Thị Diễm Phúc

Quản sinh

42

KS. Hồ Xuân Việt

Thư ký

43

ThS. Trần Thị Mỹ Trinh

Chuyên Viên

44

KS. Tô Thị Lan Phương

Chuyên Viên

45 DS. Lương Thị Thùy Khoa Chuyên Viên
46 DS. Thái Minh Tiến Chuyên Viên

47

ThS. Nguyễn Việt Cường

Giảng viên

48

ThS. Hoàng Đức Thuận

Giảng viên

49

ThS. La Thị Hồng Lan

Giảng viên

50 ThS. Trần Thị Thanh Trúc Giảng Viên

51

ThS. Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

52

ThS. Nguyễn Dương Ngọc Thới

Giảng viên

53

ThS. Bùi Thị Quyên Quyên

Giảng viên

54

ThS. Trần Thị Thu Vân

Giảng viên

55

ThS. Nguyễn Thị Ái Thuận

Giảng viên

56

ThS. Đỗ Huỳnh Phương Dung

Giảng viên

57

ThS. Vũ Thị Xuân

Giảng viên

58

ThS. Nguyễn Thị Yên Hà

Giảng viên

59

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

60

ThS. Phạm Xuân Khôi

Giảng viên

61

ThS. Trần Thị Thạch Thảo

Giảng viên

62

ThS. Ngô Văn Cường

Giảng viên

63

ThS. Nguyễn Duy Phương

Giảng viên

64

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

65

ThS. Đoàn Văn Viên

Giảng viên

66

ThS. Nguyễn Xuân Chương

Giảng viên

67

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giảng Viên

68

ThS. Dương Thị Ngọc Dung

Giảng viên

69

DS. Nguyễn Thị Hiếu Minh

Trợ giảng

70

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng Viên

71

DS. Nguyễn Xuân Tú

Trợ giảng

72

ThS. Lê Thị Khánh Linh

Giảng Viên

73

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giảng Viên

74

DS. Ngô Thị Mỹ Duyên

Trợ giảng

75

DS. Hoàng Viết Nhâm

Trợ giảng

76

ThS. Kim Ngọc Sơn

Giảng Viên

77

DS. Mai Thanh Diện

Trợ giảng

78

ThS. Lê Thị Thu Hồng

Giảng Viên

79

ThS. Lê Thị Thảo Nguyên

Giảng Viên

80

DS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trợ giảng

81

ThS. Trần Khánh Duy

Giảng Viên

82

ThS. Bùi Hồng Ngọc Vân Anh

Giảng Viên

83

ThS. Trần Hữu Hiệp

Giảng Viên

84

DS. Nguyễn Việt Đức

Trợ giảng

85

DS. Huỳnh Văn Thống

Trợ giảng

86

ThS. Phùng Thị Thu Thủy

Giảng Viên

87

DS. Nguyễn Lê Anh Tuấn

Trợ giảng

88

DS. Trần Thị Hương

Trợ Giảng

89

ThS. Nguyễn Đinh Thị Thanh Tuyền

Giảng Viên

90

ThS. Võ Lê Anh Thư

Giảng Viên

91

BS. Ong Thị Tuyết

Giảng Viên

92 DS. Lê Duy Tiên Trợ Giảng
93 DS. Nguyễn Văn Thành Đạt Trợ Giảng
94 DS. Phan Hoàng Nhật Linh Trợ Giảng
95 DS. Võ Văn Lệnh Trợ Giảng
96 DS. Đỗ Thị Ngọc Anh Trợ Giảng
97 DS. Nguyễn Thanh Tâm Trợ Giảng

98

BS. Trần Khánh

Trợ giảng

99

Nguyễn Thị Thùy

Kỹ thuật viên

100

Nguyễn Thị Lệ Thu

Kỹ thuật viên

101

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kỹ thuật viên

102

Phạm Thị Thanh Xuân

Kỹ thuật viên

103

Lê Thị Hồng Gấm

Kỹ thuật viên

104

Phan Thanh Tài

Kỹ thuật viên

105

Lê Đăng Trình

Kỹ thuật viên

106 Lại Thị Thủy Tiên Kỹ thuật viên
107 Phạm Thị Giang Kỹ thuật viên
108 Nguyễn Vũ Huyền Trang Kỹ thuật viên
109 Huỳnh Thị Anh Thư Kỹ thuật viên
110 Lê Thị Luôn Kỹ thuật viên
111 Lê Thị Yến Vy Kỹ thuật viên