Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Đội ngũ giảng viên - nhân viên

Đến cuối tháng 12/2018, đội ngũ giảng viên - nhân viên của Khoa Dược - Trường ĐH Lạc Hồng đã lên đến con số 111 bao gồm các cán bộ trong Ban Chủ Nhiệm Khoa, chuyên viên hành chính, Giảng viên chính và trợ giảng tại các bộ môn và các kỹ thuật viên.
 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,797       1/158