Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên - nhân viên

Đến cuối tháng 08/2015, đội ngũ giảng viên - nhân viên của Khoa Dược - Trường ĐH Lạc Hồng đã lên đến con số 76 bao gồm các cán bộ trong Ban Chủ Nhiệm Khoa, chuyên viên hành chính, Giảng viên chính và trợ giảng tại các bộ môn và các kỹ thuật viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trưởng Khoa

2

DS. Trần Tấn Lẹ

Phó Khoa

3

TS. Cao Văn Dư

Phó Khoa

4

PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa

Cố vấn Hiệu Trưởng  chuyên ngành Dược

5

GS.TS.KH. Nguyễn Công Hào

Giảng viên

6

PGS.TS. Thái Phan Quỳnh Như

Giảng viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Đoàn Hương

Giảng viên

8

PGS.TS. Võ Công Đồng

Giảng viên

9

PGS.TS. Lê Thị Xuân

Giảng viên

10

TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

Giảng viên

11

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

12

TS. Đông Thị Hoài An

Giảng viên

13

PGS.TS. Trương Phương

Giảng viên

14

PGS.TS. Trương Thị Xuân Liên

Giảng viên

15

TS. Nguyễn Cửu Thị Hương Giang

Giảng viên

16

TS. Hồ Dũng Mạnh

Giảng viên

17

TS. Nguyễn Tài Chí

Giảng viên

18

ThS. Phẩm Minh Thu

Giảng viên

19

ThS. Đinh Thị Thúy Hà

Giảng viên

20

ThS. Nguyễn Thị Diễm Phúc

Chuyên viên

21

KS. Hồ Xuân Việt

Chuyên viên

22

KS. Huỳnh Thị Anh Thư

Chuyên Viên

23

KS. Tô Thị Lan Phương

Chuyên Viên

24

ThS. Nguyễn Việt Cường

Giảng viên

25

ThS. Hoàng Đức Thuận

Giảng viên

26

ThS. La Thị Hồng Lan

Giảng viên

27

ThS. Trần Thị Thu Hiền

Giảng viên

28

ThS. Nguyễn Dương Ngọc Thới

Giảng viên

29

ThS. Bùi Thị Quyên Quyên

Giảng viên

30

ThS. Trần Thị Thu Vân

Giảng viên

31

ThS. Nguyễn Thị Ái Thuận

Giảng viên

32

ThS. Đỗ Huỳnh Phương Dung

Giảng viên

33

ThS. Vũ Thị Xuân

Giảng viên

34

ThS. Nguyễn Thị Yên Hà

Giảng viên

35

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên

36

ThS. Phạm Xuân Khôi

Giảng viên

37

ThS. Trần Thị Thạch Thảo

Giảng viên

38

ThS. Ngô Văn Cường

Giảng viên

39

ThS. Nguyễn Duy Phương

Giảng viên

40

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Giảng viên

41

ThS. Đoàn Văn Viên

Giảng viên

42

ThS. Nguyễn Xuân Chương

Giảng viên

43

ThS. Phan Hữu Trọng

Giảng viên

44

ThS. Dương Thị Ngọc Dung

Giảng viên

45

DS. Nguyễn Thị Hiếu Minh

Trợ giảng

46

DS. Nguyễn Văn Hoàng

Trợ giảng

47

DS. Nguyễn Xuân Tú

Trợ giảng

48

DS. Lê Thị Khánh Linh

Trợ giảng

49

DS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trợ giảng

50

DS. Ngô Thị Mỹ Duyên

Trợ giảng

51

DS. Hoàng Viết Nhâm

Trợ giảng

53

DS. Kim Ngọc Sơn

Trợ giảng

54

DS. Mai Thanh Diện

Trợ giảng

55

DS. Lê Thị Thu Hồng

Trợ giảng

56

DS. Nguyễn Hữu Phúc

Trợ giảng

57

DS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trợ giảng

58

DS. Trần Khánh Duy

Trợ giảng

59

DS. Bùi Hồng Ngọc Vân Anh

Trợ giảng

60

DS. Trần Hữu Hiệp

Trợ giảng

61

DS. Nguyễn Việt Đức

Trợ giảng

62

DS. Huỳnh Văn Thống

Trợ giảng

63

DS. Phùng Thị Thu Thủy

Trợ giảng

64

DS. Nguyên Lê Anh Tuấn

Trợ giảng

65

DS.  Nguyễn Lê Thảo Nguyên

Trợ giảng

66

DS. Nguyễn Đinh Thị Thanh Tuyền

Trợ giảng

67

DS. Võ Lê Anh Thư

Trợ giảng

68

BS. Ong Thị Tuyết

Trợ giảng

69

BS. Trần Khánh

Trợ giảng

70

Nguyễn Thị Thùy

Kỹ thuật viên

71

Nguyễn Thị Lệ Thu

Kỹ thuật viên

72

Bồ Thị Ngọc Châu

Kỹ thuật viên

73

Đoàn Thị Út Hà

Kỹ thuật viên

74

Lê Thị Hồng Gấm

Kỹ thuật viên

75

Phan Thanh Tài

Kỹ thuật viên

76

Lê Đăng Trình

Kỹ thuật viên