Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu

Bộ môn Hóa Hữu cơ

Giới thiệu chung

Bộ môn Hóa Hữu cơ trực thuộc Khoa Dược, trường Đại học Lạc Hồng được thành lập cùng với Khoa Dược vào năm 2013. Văn phòng bộ môn ở phòng I508 cơ sở 6, trường đại học Lạc Hồng.

Bộ môn Hóa Hữu cơ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần của môn học Hóa Hữu cơ cho chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học bao gồm: Hóa Hữu cơ 1, Hóa Hữu cơ 2Thực hành Hóa Hữu cơ nhằm trang bị cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của môn học Hóa Hữu cơ về các các hiệu ứng điện tử, hiệu ứng lập thể, cơ chế phản ứng, đồng phân, các nhóm định chức chính: danh pháp, điều chế, hóa tính, ứng dụng trong y, dược học và đồng thời thành thạo các kỹ năng về tổng hợp hữu cơ.

Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy, bộ môn còn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên, hướng dẫn các đề tài của học sinh THPT tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh.

Nhân sự bộ môn bao gồm:

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy: Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ cũng như các kiến thức cơ bản về hóa học của các nhóm định chức chính thường gặp trong hóa hữu cơ.

Học phần hóa hữu cơ I cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Sự hình thành và bản chất của các liên kết hóa học ở hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng điện tử, hiệu ứng lập thể, cơ chế phản ứng, đồng phân, các hydrocarbon mạch hở và hyrarocarbon thơm: danh pháp, điều chế, tính chất hóa học và vật lý, khả năng ứng dụng.

Học phần hóa hữu cơ II cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Danh pháp, cấu tạo, tính chất vật lý, phương pháp điều chế, các phản ứng hoá học của các nhóm chức hữu cơ bao gồm các dẫn xuất halogen, cơ kim, alcohol, phenol, aldehyde, ketone, acid carboxylic, amine, hợp chất dị vòng, các phương pháp để tổng hợp các hợp chất hữu cơ, các phương pháp vật lý, hoá học xác định cấu trúc hoá học của hợp chất hữu cơ.

Học phần Thực hành Hóa Hữu cơ trang bị cho sinh viên kiến thức thực tiễn để minh họa cho lý thuyết đã được học. Sinh viên vận dụng kiến thức cơ bản để định tính các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ, xác định phản ứng các nhóm chức của hợp chất hữu cơ, xác định các thông số vật lý của hợp chất hữu cơ, sử dụng các dụng cụ, thiết bị nhằm điều chế và tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

Hướng nghiên cứu:

Các nghiên cứu của bộ môn hướng tới là nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu. Từ mục tiêu này, các đề tài nghiên cứu của bộ môn tập trung vào hướng nghiên cứu chính là tổng hợp hạt nano kim loại, nghiên cứu cấu trúc, tính chất và định hướng ứng dụng trong dược phẩm.

  1. -Nghiên cứu tổng hợp chế phẩm nano kết hợp với dược liệu ứng dụng chữa lành vết thương.
  2. -Nghiên cứu tổng hợp các dạng bào chế nano có hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn.
  3. -Nghiên cứu tổng hợp hạt nano kim loại kết hợp với hydrogel ứng dụng trong y sinh

 

Giáo trình và tài liệu

  • -Bộ môn Hóa  Hữu cơ, Thực tập hóa hữu cơ, Giáo trình nội bộ, Trường đại học Lạc Hồng.
  • -Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt, Hóa học hữu cơ: sách đào tạo dược sĩ đại học, NXB Y học.
  • -Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa, Hóa hữu cơ, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • -Phan Thanh Sơn Nam, Bài tập hóa hữu cơ, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.