Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Các bộ môn

I.Bộ môn cơ bản (Department of Basic Sciences)

- Giới thiệu chung: Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học đai cương.

- Các môn học điển hình: Toán cao cấp - Xác suất thống kê, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Sinh đại cương, Vật lý đại cương.

II.Bộ môn cơ sở (Department of Basic Sciences in Pharmacy)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn Y học cơ sở, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 08 học phần.

- Các môn học điển hình: Giải phẫu, Sinh lý, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh Miễn dịch, Hóa sinh, Bệnh học…

III.Các bộ môn chuyên ngành

3.1  Bộ môn Bào chế và Công  nghiệp Dược (Department of  Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực bào chế, sản xuất thuốc, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 06 học phần.

- Các môn học điển hình: Bào chế và Sinh dược học, Sản xuất thuốc, Các hệ thống trị liệu mới, Nghiên cứu và phát triển thuốc mới, Ứng dụng công nghệ nano trong bào chế thuốc…

3.2  Bộ môn Hóa dược và Kiểm nghiệm (Department of  Pharmaceutical Chemistry and Drug Quality Control)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc.

- Các môn học điển hỉnh: Hóa phân tích, Hóa dược, Kiểm nghiệm, Đảm bảo chất lượng thuốc

3.3  Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng (Department of  Pharmacology and Clinical Pharmacy)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Dược lý học và Dược lâm sàng.

- Các môn học điển hình: Dược lý, Dược lâm sàng, Kỹ năng giao tiếp, Thông tin và cảnh giác dược.

3.4  Bộ môn Dược liệu và Dược học Cổ truyền (Department of  Pharmacognosy and Traditional Medicines)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Dược liệu và Dược học Cổ truyền, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 5 môn học.

- Các môn học điển hình: Thực vật, Dược liệu, Dược cổ truyền…

3.5  Bộ môn Quản lý dược (Deparment of Pharmacy Administration)

- Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý dược, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 8 môn học.

- Các môn học điển hình: Pháp chế dược, Quản lý kinh tế dược, Dược xã hội học, Kinh tế doanh nghiệp, Bảo quản thuốc, Marketing và thị trường dược phẩm, Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng...


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,431       1/196